Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zoznam neplatičov v zmysle § 52 Zákona 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov - daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpad

Zoznam neplatičov

Podujatie

PlagátPlagát

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste