Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Folklórne súbory

Tanec, spev a ľudová hudba, ktoré turzovské folklórne súbory s láskou v srdci a piesňou na perách šíria k nám, divákom, je bez pochýb naše najväčšie kultúrne bohatstvo.

Fotografia ŽFS TurzovankaŽFS TURZOVANKA

Ženská folklórna skupina  Turzovanka úspešne reprezentuje mesto Turzovka i Kysuce už 20 rokov. Svoju históriu začala písať v r. 2003. Spev ľudovej piesne podnietil Helenu Fulierovú založiť v Turzovke spevácku skupinu.   Spoločne s Annou Oravcovou  vytvorili  Ženskú folklórnu skupinu Turzovanka. Počas svojej činnosti zozbierala známe i zabudnuté piesne. V okolitých pľacoch kysuckých Beskýd a Javorníkov nachádzala piesne pracovné, svadobné , trávnice, dožinkové piesne, piesne clivé  i žartovné. Jej hlavným cieľom je vracať sa k prameňom – žriedlam a krásam bohatej histórie a kultúry „Veľkej Turzovky“ - zachovávať, rozvíjať a prezentovať ľudové umenie a jeho najväčšie bohatstvo, ľudové piesne  a tradičné zvykoslovie folklórneho života. Uvádza originálne programy: Na paši, Sušenie sena, Na borofkach, Jánske zvyky, Pranie na Kysuci, Priberanie nevesty, Pasenie kráv, Pochovanie basy, Od Ondreja do Vilije., Na borofkach, Vykopávanie žemňokof, Pochovanie basy a iné .Bohatým kultúrnym programom, v ktorom „ožili“ kysucké spevy a zvyky, ...upútali pozornosť poslucháčov na Slovensku, v Českej republike,  Poľsku a Maďarsku. Skupina sa svojou originalitou dostala na folklórnu scénu významných folklórnych festivaloch nielen na Slovensku (Východná, Terchová,..) ale i v zahraničí. Výsledkom jej činností sú dve  nahrávky do folklórnej hitparády KAPURA :Hore slnko, hore a Na svat-ho Jana, 2 CD nosiče: Vršek dolinečka (2006), Kedž jo pudžem ó, mamičko ot vás (2004). Skupina  za svoju 20 ročnú činnosť pozbierala mnoho ocenení – zlaté a strieborné pásma,  na okresných, krajských a celoštátnej prehliadke kysuckého hudobného  folklóru dospelých pod názvom: Stretnutie s piesňou, Nositelia tradícií  a Vidiečanova Habovka. V r.2OO8 dostala ŽFS TurzovankaOcenenie za vzornú prácu v oblasti rozvoja folklóru a tradičnej ľudovej kultúry a reprezentáciu mesta Turzovka a regiónu Kysúc. Spoločne s našou rodáčkou a speváčkou p. Helenou Záhradníkovou naspievali v Českom rozhlase Ostrava štúdiovú nahrávku  kysuckých piesní. V r. 2023, pri príležitosti 20. výročia založenia, mesto Tirzovka udelilo  ŽFS Turzovanka Cenu primátora mesta  za úspešnú reprezentáciu mesta a Kysúc.

Fotografia FS BukovinkaFS BUKOVINKA

Pracuje ako Občianske združenie pod vedením Mgr. Janky Maďariovej. Už samotný názov hovorí o tom, že si zobrali za svoje chrániť a zveľaďovať dedičstvo našich predkov predovšetkým z okolia Veľkej Turzovky a Kysúc . OZ FS BUKOVINKA TURZOVKA navštevujú deti od štyroch rokov, v súčasnosti majú 39 členov. Účinkujú na  kultúrnych a spoločenských  podujatiach pri rôznych príležitostiach v meste,  pravidelne sa stretávajú s našimi  seniormi, vystupujú v okolitých obciach na folklórnych slávnostiach a kultúrnych podujatiach, spolupracujú s Múzeom Kysuckel ľudovej kultúry Bimaček, účinkovali na Podroháčskych slávnostiach v Zuberci, v ČR–Staré Hámre, vo Frenštáte  a Valašskom Meziřičí, Frýdlante nad Ostravicí, na medzinárodnom folklórnom festivale Jánošíkove dni v Terchovej.

Zúčastňujú sa súťaží v speve ľudových piesní a programových pásiem v rámci Regionánej, krajskej  a celoslovenskej úrovne, kde doposiaľ získali množstvo významných ocenení.

Na posledy v marci 2024 SOFIA LUKÁČOVÁ získala strieborné pásmo.

FS Bukovinka bola v roku 20218 udelená cena Mesta Turzovka  Za reprezentáciu a pozitívne zviditeľňovanie mesta v oblasti folklóru a  11.8.2023  bola FS Bukovinka udelená Cena primátora mesta za rok 2023.

Takýmito aktivitami robia členovia, hlavne deti, radosť svojim rodičom a vzorne reprezentujú svoje mesto Turzovka. Podľa slov vedúcej p. Maďariovej je dôležité, aby deti prichádzali zo stretnutí Bukovinky vždy domov šťastné, usmiate, aby si občas zaspievali aj doma so svojimi rodičmi, babkami či súrodencami, aby sa  tešili na to, že si oblečú náš –kysucký kroj, mali k nemu úctu, aby ich tešili aj také maličkosti ako je napríklad zmena účesu ku kroju, obutia...  

Hudobný sprievod na heligonke : Nina Zahatlanová

Fotografia DFS ĎatelinkaDFS ĎATELINKA

Detský folklórny súbor Ďatelinka, ktorý šíri ľudovú tradíciu, piesne, hry a riekanky, vznikol v roku 2004. Jeho zakladateľkou bola dlhoročná učiteľka a riaditeľka Materskej školy Turzovka - Mária Giertlová. Pod vedením Márie Giertlovej súbor účinkoval na rôznych mestských podujatiach a akciách Materskej školy Turzovka.

V roku 2022 v mesiaci september sa súbor Materskej školy Turzovka znovu obnovil po 11 rokoch. V súčasnosti Ďatelinka pôsobí pod Základnou umeleckou školou – SŠ Juraja Turza v Turzovke a je pod vedením Jarmily Letko. Aktuálne Ďatelinku navštevuje 37 detí od 3 do 9 rokov z materskej a základnej školy.

Naďalej je jeho poslaním šírenie živej ľudovej kultúry Kysúc prostredníctvom piesní, detských hier, vyčítaniek, rečňovaniek a v neposlednom rade zachováva triviálne tanečné prvky Horných Kysúc. 

 

 

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste