Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Areál FK Tatran

Súčasný stav

V minulosti sa FK Tatran mohol pýšiť krásnym zázemím, na ktoré pamätníci s nostlagiou spomínajú a ktoré bolo skutočným domovom turzovkského futbalu.

foto

Štadión aj s ihriskom však museli ustúpiť novej rýchlostnej ceste a bytovej výstavbe. FK Tatran našiel svoj dočasný domov na škvarovom ihrisku v Predmieri a do budúcnosti bol pre jeho potreby určený areál v Závodí. Po dokončení hracej plochy sa tam náš klub skutočne presťahoval. Plánované zázemie sa však dokončiť nestihlo a na ďalšie desiatky rokov sú turzovskí futbalisti odkázaní na používanie provizórnych priestorov. Šatne všetkých kategórií sú v pristavených unimobunkách a ostatné priestory, vrátane spŕch a sociánych zariadení, v takisto provizórne postavenej priľahlej budove. Turzovskí futbalisti, bývalé vedenia aj súčasné vedenie klubu vyvíjali snahu o skultúrnenie týchto priestorov, či už svojpomocne, alebo v spolupráci s mestom. Čiastočne sa tak podarilo udržať toto provizórium v chode. Nič sa ale nezmenilo na tom, že takéto priestory nespĺňajú základné hygienické nároky, nehovoriac o estetickom dojme. FK Tatran Turzovka pritom dlhoročne pracuje s mládežou na vysokej úrovni, zastrešuje okolo stovky mladých futbalistov, ktorí v takomto areáli pravidelne niekoľko krát týždenne trénujú. V poslednom období je vyvinutá veľká snaha o pozdvihnutie futbalu v meste, ľudia sa o naše výsledky zaujímajú, navštevujú naše zápasy a vidia, že súčasné zázemie slúžilo omnoho dlhšie ako sa pôvodne rátalo a je nevyhnutné prikročiť k väčším zmenám. Súčasný stav by totiž bez prižmúrenia oboch očí neprešiel ani kontrolou riadiaceho zväzu našich súťaži a ak by v nich chcel FK Tatran Turzovka  ostať, museli by sme hrať v prenajatých priestoroch mimo mesta. Pri snahe o pozdvihnutie futbalu v meste je potrebné zvážiť, s akým zázemím má klub vstupovať do vyšších súťaži, kde pôsobia kluby, ktorých zázemia spĺňajú náročné štandardy. Taktiež pri organizácii najstaršieho futbalového turnaja na Slovensku – o Pohár československej vzájomnosti, kde sú pravidelne pozývané prestížne kluby a hostia, súčasný stav rozhodne neprezentuje náš klub ani naše mesto v dobrom svetle. Veríme, že načatá snaha o komplexnú revitalizáciu areálu FK Tatran získa podporu širokej verejnosti, pretože mesto Turzovka, stovka mladých futbalistov, desiatky aktívnych či bývalých hráčov, stovky fanúšikov a ľudia, ktorí pre turzovský futbal obetavo pracujú na úkor svojich rodín a voľného času, si zaslúžia adekvátne zázemie. 

K dispozícii totiž máme veľmi pekný  a veľký priestor, ktorý mnoho klubom, obciam či mestám chýba, len ho je potrebné náležite využiť.

fotofotofoto

Vízia - Architektonicko-urbanistická študia športového areálu FK Tatran Turzovka, Ing.Arch. Vladimír Šobich,  Ing.Arch. Ivana Valeková

Kvôli vyššie spomínaným dôvodom sme nadobudli presvedčenie, že bolo už dosť čiastkových zmien, ktoré iba fixujú pôvodný stav. Sme veľmi radi, že naše myšlienky našli podporu vo vedení mesta  a že mesto Turzovka začalo veľmi náročnú prácu pre uvedenie pozemkov pod našim areálom do právneho stavu. Pozemky totiž boli v minulosti právoplatne odkúpené mestom, neboli však formálne prevedené na mesto v katastri a proces nápravy je v súčasnej dobe pomerne komplikovaný a zdĺhavý. Kým tento proces nebude zdarne ukončený, pracovali sme na štúdii komplexného rozvoja nášho areálu. Tu opäť patrí vďaka vedeniu mesta Turzovky, ktoré vytvorenie štúdie podporilo a vďaka patrí aj Ing.Arch. Vladimírovi Šobichovi a  Ing.Arch. Ivane Valekovej za ich odborný aj osobný prínos.

Hlavnou myšlienkou štúdie bolo pripraviť rámec pre komplexný rozvoj areálu tak, aby sa dala revitalizácia uskutočňovať aj po etapách, v závislosti od rôznych možností, ale aby na seba jednotlivé etapy nadväzovali a tvorili jednoliaty celok, aby teda aj budovanie po častiach malo dlhodobo hlavu a pätu. Ďalšou myšlienkou bolo otvoriť areál aj ostatným športom, napr. aletickým disciplínam, ale aj rekreačným športovcom, aby bol areál ozaj užitočný pre občanov Turzovky a Horných Kysúc. Z toho dôvodu je aj priestor areálu rozdelený na 2 časti - jedna časť je určená pre futbalový klub a registrované športy a mala by spĺňať všetky požadované štandardy, druhá časť je určená pre verejnosť - pre rekreačný šport a relax.

Pri návrhu samotného zázemia bolo takisto dôležité splniť všetky požiadavky, ktoré sú na tento typ stavby kladené a aby obsahovalo všetko, čo adekvátne zázemie obsahovať má. Zároveň sme sa snažili inšpirovať aj pôvodným štadiónom, ktorý bol  v minulosti v Turzovke a v neposlednom rade zachovať princíp hospodárnosti. Štúdia tiež rieši otázku pomocnej hracej plochy, rekonštrukcie atletickej dráhy a i. Dúfame, že sa v blízkej budúcnosti nadviaže na kus dobrej práce, ktorá bola v poslednom období v tomto smere spravená a že sa za širokej podpory verejnosti vykonajú aj prvé reálne práce v areáli.

fotofotofotofotofotofotofoto

fotofotofoto

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste