Obsah

3. Zasadnutie MsZ v Turzovke zo dňa 25. apríl 2018 - 1. časť

3. Zasadnutie MsZ v Turzovke zo dňa 25. apríl 2018 - 2. časť

3. Zasadnutie MsZ v Turzovke zo dňa 25. apríl 2018 - 3. časť

3. Zasadnutie MsZ v Turzovke zo dňa 25. apríl 2018 - 4. časť

4. Neplánované zasadnutie MsZ v Turzovke zo dňa 10. mája 2018

MsZ v Turzovke 27. jún 2018 - 1. cast

MsZ v Turzovke 27. jún 2018 - 2. cast

MsZ v Turzovke 27. jún 2018 - 3. cast

8. Zasadanie_MsZ_v_Turzovke_september_2018_1.čast

8. Zasadanie_MsZ_v_Turzovke_september_2018_2.čast

8. Zasadanie_MsZ_v_Turzovke_september_2018_3.čast