Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Nebezpečný odpad

Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať na zebrnom dvore v čase jeho prevádzky.

Do nebezpečného odpadu PATRÍ : použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, handry a rukavice znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste