Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 11. 2023

Licenčná zmluva č. 197/2023

306/2023

Neuvedené

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mesto Turzovka

28. 11. 2023

Nájomná zmluva č. 13/2023/US

305/2023

140,00 EUR

Mesto Turzovka

Mgr. Ingrid Mohelníková

28. 11. 2023

Kúpna zmluva č. 13/2023/US

304/2023

180,00 EUR

Mesto Turzovka

Mgr. Ingrid Mohelníková

28. 11. 2023

Zmluva o spolupráci

303/2023

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR

Mesto Turzovka

23. 11. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 23490802

302/2023

Neuvedené

Metrostav Slovakia a.s.

Mesto Turzovka

22. 11. 2023

Zmluva o uskutočnení vystúpenia

301/2023

Neuvedené

Ing. Hana Horynová

Mesto Turzovka

14. 11. 2023

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 22/2023

300/2023

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Gabriela Bulejová

10. 11. 2023

Zmluva o dielo č. zhotoviteľa 23490802

299/2023

4 094 981,89 EUR

Metrostav Slovakia a.s.

Mesto Turzovka

8. 11. 2023

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 21/2023

298/2023

50,00 EUR

Mesto Turzovka

Dagmar Čuboňová

3. 11. 2023

Dohoda o zabezpečení výkonu trestu povinnej práce

297/2023

Neuvedené

Okresný súd Źilina, pracovisko Čadca

Mesto Turzovka

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2023-AM

296/2023

500,00 EUR

Mesto Turzovka

Dávid Hafera

31. 10. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

295/2023

Neuvedené

Mesto Turzovka

Mgr. Michaela Bezáková

31. 10. 2023

Dohoda o zabezpečení výkonu trestu povinnej práce

294/2023

Neuvedené

Okresný súd Źilina, pracovisko Čadca

Mesto Turzovka

31. 10. 2023

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

293/2023

1 023,70 EUR

Mesto Turzovka

BJ Invest s.r.o.

31. 10. 2023

Kúpna zmluva

292/2023

1 659,10 EUR

Mesto Turzovka

BJ Invest s.r.o.

31. 10. 2023

Nájomná zmluva č. 12/2023/US

291/2023

140,00 EUR

Mesto Turzovka

Lukáš Chromík

31. 10. 2023

Kúpna zmluva č. 12/2023/US

290/2023

180,00 EUR

Mesto Turzovka

Lukáš Chromík

31. 10. 2023

Nájomná zmluva č.9/2023/NC

289/2023

25,00 EUR

Mesto Turzovka

Mgr. Zuzana Dočárová

31. 10. 2023

Kúpna zmluva č. 6/2023/NC

288/2023

664,00 EUR

Mesto Turzovka

Mgr. Zuzana Dočárová

30. 10. 2023

Zmluva o spolupráci

287/2023

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR

Mesto Turzovka

30. 10. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. ŽSK: 377/2020/RÚ

286/2023

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

27. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15/2023-AM

285/2023

250,00 EUR

Mesto Turzovka

Ing. Ján Červeník

27. 10. 2023

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľností č. E-22/2023-AH

284/2023

480,80 EUR

Mesto Turzovka

Vlastníci bytového domu č. 313

26. 10. 2023

Dohoda č. 23/19/010/20

283/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

26. 10. 2023

Zmluva o dielo č. 545/2023/SP

282/2023

Neuvedené

Teco ZA, s.r.o.

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 306
Organizácie a spolky v meste