Obsah

Predaj, zámena, prenájom majetku

Vyjadrenie obce na vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní

Vyjadrenie obce na vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vydáva na základe písomnej žiadosti Mestský úrad v Turzovke.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní v zmysle Notárskeho poriadku

Vybavuje

  • Úsek výstavby a rozvoja mesta

Kontakt

  • Tel.: 041/42 093 11
  • E-mail: msu@turzovka.sk

Súvisiace právne a iné predpisy

  • Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 323/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov