Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Vyjadrenie obce na vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní

Vyjadrenie obce na vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vydáva na základe písomnej žiadosti Mestský úrad v Turzovke.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní v zmysle Notárskeho poriadku

Vybavuje

  • Úsek výstavby a rozvoja mesta

Kontakt

Súvisiace právne a iné predpisy

  • Zákon č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 138/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 323/1992 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste