Obsah

Pripojenie sa na miestnu komunikáciu, zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Pripravuje sa...