Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Základné informácie pre ukrajinských utečencov a ich rodinných príslušníkov

Ukrajina

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje ukrajinským utečencom informácie o možnostiach bezplatného ubytovania, stravovania a zdravotnej starostlivosti

Slovensko od 1. marca poskytuje dočasné útočisko občanom Ukrajiny a ich príbuzným

02. 03. 2022
Ukrajinci prichádzajúci na naše územie z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1. marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Vláda o tom rozhodla na mimoriadnom online zasadnutí 28. februára 2022. V nižšie priloženom informačnom letáku nájdu záujemcovia súhrn najdôležitejších informácií o inštitúte dočasného útočiska:

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 26. februára 2022 umožňuje vláde aj bez rozhodnutia Rady EÚ poskytovaním útočiska ponúknuť obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu vyvolaného Ruskou federáciou.

Dočasné útočisko je najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Ukrajinským občanom umožní  rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.

Túto osobitnú formu ochrany možno získať v zásade okamžite /na rozdiel od azylového konania, ktoré je administratívne zdĺhavejšie a môže trvať aj 6 mesiacov; prípade využitia inštitútu 90-dňového pobytu na základe bezvízového styku medzi Slovenskom a Ukrajinou zasa nie je možné poskytovať ubytovanie, stravu, ani zdravotnú starostlivosť a ani získať pracovné povolenie/.

Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne:

  • na manžela štátneho občana Ukrajiny, 
  • na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, 
  • na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní. Týka sa to Ukrajincov, ako aj osôb inej štátnej príslušnosti s rodinným vzťahom k občanovi Ukrajiny.  

Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Osoby s udeleným dočasným útočiskom budú mať nárok na základnú zdravotnú starostlivosť obdobne ako žiadatelia o azyl. V prípade, že budú ubytovaní v azylových zariadeniach MV SR, bude im poskytnuté stravovanie, hygienické potreby či vreckové obdobne, ako žiadateľom o azyl.

Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.

Inštitút dočasného útočiska bude Slovenská republika občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022.

Dočasné útočisko

Špecifikácia evidencie žiadateľov o dočasnú útočisko

Vyhlásenie cudzinca formulár

Otázky a odpovede ohľadom Ukrajinských občanov

USMERNENIE K POSKYTOVANIU POMOCI PRE OBČANOV UKRAJINY – DOPLNENIE USMERNENIA ZO DŇA 02.03.2022

Manuál poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom z Ukrajiny

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi

nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku

nariadenie o príspevku za posk. ubytovania

Prílohy

MINV A5 Docasne Utocisko UA EN SK.pdf

MINV A5 Docasne Utocisko UA EN SK.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,18 kB

špecifikácia evidenice žiadateľov o dočas. útočisko - pre p. riaditeľa.docx

špecifikácia evidenice žiadateľov o dočas. útočisko - pre p. riaditeľa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,59 kB

Príloha_č._1__SK_UA Vyhlásenie.docx

Príloha_č._1__SK_UA Vyhlásenie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 32,84 kB

Otázky a odpovede ohľadom ukrajinských utečencov.pdf

Otázky a odpovede ohľadom ukrajinských utečencov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,29 kB

USMERNENIE K POSKYTOVANIU POMOCI PRE OBČANOV UKRAJINY - doplnenie.pdf

USMERNENIE K POSKYTOVANIU POMOCI PRE OBČANOV UKRAJINY - doplnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,06 kB

UA manuál_2 (003).pptx

UA manuál_2 (003).pptx
Typ súboru: PPTX dokument, Velkosť: 2,04 MB

MINV A5 OSL 11032022 PRESS duo.pdf

MINV A5 OSL 11032022 PRESS duo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,59 MB

MINV A5 OSL 11032022 PRESS one.pdf

MINV A5 OSL 11032022 PRESS one.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB

Nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.pdf

Nariadenie vlády SR o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,18 kB

nariadenie o príspveku za posk. ubytovania odídencom - PO - hotely.pdf

nariadenie o príspveku za posk. ubytovania odídencom - PO - hotely.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,53 kB
Dátum vloženia: 3. 3. 2022 9:04
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 4. 2022 9:20

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste