Obsah

OZNAMY A POZVÁNKY 

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Vakcizuzka

Vakcinácia v našom meste dňa 08. 10. 2021

Vážení občania!
V záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho kraja a snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva si Vás dovoľujeme upozorniť na očkovanie pod názvom „VAKCI ZUZKA“.
celý text

ostatné | 30. 9. 2021 | Autor:

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ČADCI

Odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor:

Mesto Turzovka informuje o možnosti opatrovania v domácom prostredí

Aj v našom meste čoraz viac ľudí ostáva v situácii, keď sa v rodine objaví ochorenie alebo zdravotné znevýhodnenie. Môže prísť náhle, v podobe akútneho chorobného procesu, alebo postupne, keď je človek dlhodobo chorý a pomaly stráca sily. celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor:
Beskyd rallye

Staré autá sa predstavia opäť v plnom lesku

Milovníkov historických áut pozývame na tradičnú Beskyd rallye v Turzovke v sobotu 31. júla v čase od 14.30 do 16.30 hod. na Nádražnej ulici. celý text

ostatné | 29. 7. 2021 | Autor:

Výjazdová očkovacia skupina ŽSK VakciZuzka bude očkovať v pondelok 26.júla 2021 v Turzovke

Vážení občania
Pre záujem očkovania proti COVID 19 sa budete môcť zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson &Jonson v Turzovke pred Požiarnou zbrojnicou v pondelok 26. júla 2021 v čase od 13,30 hod. do 18,00 hod.
celý text

ostatné | 23. 7. 2021 | Autor:

Zisťovanie Štatistického úradu SR o financiách a spotrebe domácnosti 2021

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2021.
Zisťovanie na Slovensku je súčasťou európskeho projektu HFCS. Koordinovaný je Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor:

Testovanie na ochorenie COVID -19

Od 8.júla.2021 sa opäť testuje v drevenej dedine (budova Domina).Vykonáva sa PCR test aj Antigénový test.
Otváracia doba pondelok až nedeľa od 8.00 hod do 16 hod. .
Výsledok testu je možné dostať v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.
celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:
Peňaženka zdravia

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Peňaženka zdravia a bonus až 800€ celý text

ostatné | 16. 6. 2021 | Autor:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor:

Oznam pre rodičov

Rozhodnutie o prijatí do materskej školy na školský rok 2021/2022 si môžu prísť prevziať zákonní zástupcovia 14. alebo 15. júna od 7.30 hod. do 16.00 hod. v materskej škole v kancelárii zástupkyne MŠ. celý text

ostatné | 10. 6. 2021 | Autor:

V domácnostiach po celkom Slovensku sa uskutoční medzinárodný výskum zručnosti dospelých

Pilotná fáza výskumu bude prebiehať v máji až auguste 2021 celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor:

Pozvánka na očkovanie psov

Mestský úrad Turzovka oznamuje, že dňa 09. 07. 2021 , t.j. v piatok , bude v spolupráci s povereným veterinárnym lekárom MVDr. Jozefom Mudríkom , vykonávať pravidelne hromadné očkovanie psov proti besnote celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor:

Chovatelia včely medonosnej a producentom včelích produktov pozor!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca nariaďuje opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia moru včelieho plodu. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor:
Bartolomej Gernát

Odišiel významný človek Bartolomej Gernát

V piatok 28. mája sme sa dozvedeli smutnú správu. Vo veku 79 rokov navždy odišiel výnimočný človek Bartolomej Gernát, kysucký folklorista, inštrumentalista a výrobca hudobných nástrojov. celý text

ostatné | 31. 5. 2021 | Autor:

Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých realizovaný Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NUCEM)

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej aj NÚCEM) bude od mája do augusta 2021 realizovať pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencie) celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 260 zo 14. mája 2021 k návrhu na skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor:
Deň matiek

9.máj - Deň matiek

Druhú májovú nedeľu v kalendári si už tradične pripomíname sviatok Deň matiek. Je určený všetkým mamám, babkám, krstným mamám, tetám. celý text

ostatné | 7. 5. 2021 | Autor:

Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

10. máj 2021 celý text

ostatné | 6. 5. 2021 | Autor:
Zápis do materskej školy

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zapísať dieťa do materskej školy je potrebné do 14. mája celý text

ostatné | 5. 5. 2021 | Autor:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky

č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor:

Prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor:

Výjazdové očkovanie

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žilina, odbor zdravotníctva VÚC Žilina bude zabezpečovať očkovanie imobilných občanov a občanov marginalizovaných skupín. celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor:

Nové uznesenie vlády Slovenskej republiky

K návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 19. 4. 2021 | Autor:

Zber objemného odpadu treba vopred nahlásiť

Mesto Turzovka oznamuje občanom, že v tomto roku sa bude jarný zber objemného odpadu vykonávať na základe objednávkového systému v každej mestskej časti zvlášť. celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor:
Akcia čisté mesto

Akcia Čisté Kysuce - pridajte sa k nám!

Zapojte sa aj vy do akcie "Čisté Kysuce" a pomôžte tak vyčistiť svoje okolie od voľne pohodeného odpadu v prírode. celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor:

Opatrovateľská služba v Meste Turzovka

Dotazník spokojnosti celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci

Odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru celý text

ostatné | 8. 4. 2021 | Autor:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

K návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom
na šírenie ochorenia COVID-19 celý text

ostatné | 6. 4. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 8
posledná