Obsah

Správy

pozdrav

Prianie

Prianie od primátora mesta celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka na MZ

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa koná v Turzovke 25. apríla 2019 (štvrtok) o 14:00 hod. celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor:

Zber textilu

M e s t o TURZOVKA vyhlasuje „HROMADNÝ ZBER TEXTILU“.
Info v prílohe. celý text

ostatné | 12. 4. 2019 | Autor:

Pozvánka na finančnú komisiu

15.04.2019 celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor:

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

vyhlásenie celý text

ostatné | 5. 4. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny


ostatné | 1. 4. 2019 | Autor:
poďakovanie

Poďakovanie učiteľom

28.03.2019- Deň učiteľov celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:

R O Z H L A S O V Á   R E L Á C I A  !

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci  dôrazne upozorňuje  všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:

OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci Vás upozorňuje na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev a prírodného prostredia) pred požiarmi.
celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Vyrozumenia celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor:
#

OZNAM

Samospráva mesta Turzovka oznamuje vlastníkom obývaných rodinných domov, ktorým bol určený a doposiaľ nebol odovzdaný do užívania kompostér JRK 1050 l Premium, v rámci realizácie projektu: "Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov", aby sa oň prihlásili v Klientskom centre Mestského úradu, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. a to do 15.03.2019. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor:

Výzva na podávanie návrhov na udeľovanie ocenení pre rok 2019

V zmysle Štatútu Mesta Turzovka a Všeobecne záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení Mesta Turzovka sa v našom meste od roku 2000 pravidelne udeľujú ocenenia mesta. celý text

ostatné | 27. 2. 2019 | Autor:

Štatistický úrad SR

Štatistické zisťovanie VZPS celý text

ostatné | 5. 2. 2019 | Autor:
#

Právna, sociálna a psychologická pomoc

zadarmo pre obete domáceho násilia celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: