Obsah

Správy

ODVOLANIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Po vykonaní záchranných prác a vzhľadom na to, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: PhDr. Peter Šimčisko, prednosta okresného úradu

Pozvánka na zasadnutie MsZ

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam prvé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke, celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor:

Vážení občania!

Poplatok za odpad sa vyberá v Klientskom centre do 14:30 hod.  celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:
#

Právna, sociálna a psychologická pomoc

zadarmo pre obete domáceho násilia celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:
#

Mestský reprezentačný ples 2019

pozvánka celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: