Obsah

OZNAMY A POZVÁNKY

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

1/2 maratón na VEĽKÚ RAČU

POZVÁNKA celý text

ostatné | 10. 7. 2020 | Autor:

Pozvánka na tretie plánované rokovanie MsZ

16.07.2020 o 13:00 hod. celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor:

OZNAM

9.7.2020 - MESTSKÝ ÚRAD ZATVORENÝ celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:

Očkovanie psov proti besnote sa prekladá na 10. júla

Mesto Turzovka oznamuje, že plánované očkovanie psov proti besnote, ktoré sa  malo konať  v piatok  3. júla sa z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie COVID 19 v okrese Čadca prekladá na piatok 10. júla. Prosíme všetkých o dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.

celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:

26. jún 2020 - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) vyhlásilo 26.jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť o drogovom probléme a poskytnúť informácie o možnosti zdravého života bez drog, upozorniť spoločnosť na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých ľudí, ktorí si tento problém uvedomujú a sú ochotní urobiť niečo pre jeho riešenie. celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:

Mesto Turzovka ponúka  brigádu pre študenta SŠ alebo VŠ počas letných prázdnin.

Náplň práce: rozvoz stravy seniorom celý text

ostatné | 24. 6. 2020 | Autor:

Pozvánka na očkovanie psov

Mestský úrad Turzovka oznamuje, že dňa 03. 07. 2020 , t.j. v piatok , bude v spolupráci s povereným veterinárnym lekárom MVDr. Jozefom Mudríkom , vykonávať pravidelne hromadné očkovanie psov proti besnote starších ako 3-mesiace za úhradu 7,- € za jedného psa, včítane očkovacej známky na rok 2020.

celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR

dňom 13.06.2020 celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor:

Pozvánka pre rodičov detí narodených v roku 2019

dňa 22. júna 2020 ( pondelok)
v čase od 9,30 hod. do 17,00 hod. vo
veľkej zasadacej miestnosti na I. poschodí MsÚ v Turzovke. celý text

ostatné | 17. 6. 2020 | Autor:

Pripomienky k novému grafikonu je možné zasielať do 21. júna

Železničná spoločnosť Slovensko chystá nový grafikon, ktorý bude platný od 13.decembra 2020. Občania môžu pripomienky predkladať do 21. júna 2020 na adrese: darina.delincakova@zilinskazupa.sk alebo frantisek.duracinsky@zilinskazupa.sk.
celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor:

Oznam

Od 01. 06. 2020 bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v „špeciálnom“ režime, ktorý zabezpečí dochádzanie žiakov a zamestnancov do materských a základných škôl (I. stupeň + piaty ročník) a zohľadní aktuálne požiadavky na prepravu cestujúcich.

celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor:

Svetový deň bez tabaku – 31. máj

Užívanie tabaku je výrazným rizikovým faktorom viacerých zhubných nádorov a ochorení. celý text

ostatné | 26. 5. 2020 | Autor:

ODVOLANIE- času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 19.05.2020 od 6.00 hod celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor:

Aby mohlo byť násilie zastavené, musí sa o ňom vedieť

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života je oveľa viac dôležité ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.
Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca jediní, ktorí vedia identifikovať čo sa deje vo Vašom blízkom okolí.
celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor:

Výpožičný čas a bezpečnostné opatrenia otvorenej knižnice

Úrad verejného zdravotníctva povolil knižniciam otvorenie za určitých podmienok. Týmto nariadeniam sa prispôsobila aj naša mestská knižnica. celý text

ostatné | 13. 5. 2020 | Autor:

Prianie ku DŇU MATIEK

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 10. mája.

celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:

POZVÁNKA NA MSZ

Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke sa vo štvrtok 7. mája 2020 o 14.00 hod. vzhľadom na opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 bude konať bez účasti verejnosti. Celý priebeh rokovania bude zaznamenaný a odvysielaný prostredníctvom Turzovskej televízie a na facebooku TVT. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor:

APLIKÁCIA ZOSTAŇ ZDRAVÝ

Upozorňujeme na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne. Ide o aplikáciu Zostaň Zdravý, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS. Túto informáciu žiadame zaslať na primátorov miest a starostov obcí vo Vašej územnej pôsobnosti, aby prípadne vedeli upozorniť obyvateľov, ktorí o možnosti stiahnutia si týchto aplikácií nevedia a tieto aplikácie im môžu pomôcť zvýšiť ich pocit bezpečnosti, resp. zvýšiť vďaka aplikovaným dátam ich ochranu pred COVID-19. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor:

Pomoc pre živnostníkov a zamestnancov, ktorým poklesli tržby

Mimoriadna situácia, ktorá je zapríčinená pandémiou koranavírusu postihla aj našich drobných remeselníkov, živnostníkov ale aj ľudí, ktorí robili rôzne služby a zatvorením prevádzok stratili príjem. Vláda prijala podmienky na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenia tejto mimoriadnej situácie. Ide o systém opatrení, konkrétne o podporu zamestnávateľov, ktorých prevádzky boli uzatvorené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a tiež o podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby. Jednotlivé opatrenia sa postupne aktualizujú. Vzhľadom k tomu, že často drobní živnostníci, remeselníci a ľudia, ktorých sa týka táto podpora majú problém s vypísaním žiadosti, rozhodlo sa mesto v spolupráci s Úradom práce pomôcť týmto ľudom. celý text

ostatné | 27. 4. 2020 | Autor:

Energetika Turzovka má svoju web stránku

odkaz na internetovú stránku celý text

ostatné | 17. 4. 2020 | Autor:
#

Detský hrad už nebol pre deti bezpečný

Legislatíva Európskej únie zaviedla prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti detí na detských ihriskách. Týmto prísnym pravidlám vyhovujú nové certifikované ihriská zriadené v meste Turzovka v posledných rokoch.   Pred 15 rokmi vybudovaný detský hrad, už tieto normy nespĺňa. O potrebe riešiť tento problém  svedčí aj nedávna petícia od občanov zo sídliska, v ktorej sa sťažujú na neprispôsobivé správanie občanov hlavne v nočných hodinách, ale i na nedostatky hradu z hľadiska bezpečnosti. celý text

ostatné | 9. 4. 2020 | Autor:

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 207
zo 6. apríla 2020 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:

Bezplatná linka pre seniorov


Súčasný stav pandémie nového koronavírusu  najviac dolieha na starších ľudí, ktorí patria k najohrozenejšej skupine. Väčšina z nich žije osamelo, sú izolovaní  v bytoch, či rodinných domoch a často nemajú potrebné  informácie. Táto situácia má nepriaznivý dopad aj na ich psychický a fyzický stav. 

celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

Dodržiavajte opatrenia vlády počas Veľkej noci


Mesto Turzovka žiada občanov, aby dodržiavali nariadenia vlády počas veľkonočných sviatkov,  platné v čase od  8. apríla  0.00 hod.  do 13. apríla 2020  23.59 hod. pre zabránenie  hromadného cestovania a návštev, ktoré by mohli mať negatívny následok pre vývoj situácie s nákazou novým koronavírusom v Slovenskej republike. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor:

OZNAM- Jarný zber objemného odpadu sa tohto roku neuskutoční

Mesto Turzovka oznamuje občanom, že v tomto roku nebude vykonávaný jarný zber objemného odpadu z dôvodu zamedzenie možného šírenia koronavírusu COVID-19.
Občan bude mať možnosť osobne odovzdať objemný odpad na zbernom dvore v Predmieri a to v dňoch :
• PONDELOK 7.00h - 15.00h
• UTOROK 7.00h - 15.00h
• STREDA 9.00h - 17.00h
• ŠTVRTOK 7.00h - 15.00h
• PIATOK 7.00h - 15.00h
• SOBOTA 8.00h - 11.00h
Ak občan bude mať záujem o odvoz odpadu od rodinného, či bytového domu bude to možné za poplatok, v ktorom bude zahrnutá doprava a manipulačný poplatok.
Záujem o túto službu treba nahlásiť do 20.4.2020 na Mestský podnik služieb Turzovka, č. t. 0908 190 770, e-mailom mps.turzovka@gmail.com, alebo martina.pavlikova@turzovka.sk. Nadiktovať treba: meno a priezvisko, adresu, tel, číslo a súpis odpadu, ktorý chce občan odovzdať.
Mestský podnik služieb po spracovaní údajov vypracuje harmonogram, oznámi občanovi termín odvozu odpadu a pristaví kontajner.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať výhradne na zberný dvor za poplatok 0,052 €/kg.
MESTO TURZOVKA PRÍSNE ZAKAZUJE VYKLADAŤ ODPAD KU ZBERNÝM NÁDOBÁM NA ODPAD.
Objemný odpad , resp. nadrozmerný odpad:
• patria sem: hlavne nábytok, staré okná bez sklenenej výplne, dvere, nádoby, matrace, sanitárna technika, kovový šrot ( radiátory, zárubne) a pod.

• nepatria sem: pneumatiky, elektroodpad, stavebný odpad, azbest, autobatérie

celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Mesto ponúka pomoc seniorom – nákup potravín do domácnosti, či dovoz stravy

V súčasnej ťažkej dobe sú najviac ohrozenou skupinou  starší občania nad 65 rokov. Mesto Turzovka preto vyzýva obyvateľov z rizikových skupín, aby sa zbytočne nevystavovali riziku nákazy, ostali radšej doma, ak je to potrebné nakupovali len v doporučených hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. alebo využili pomoc svojich blízkych. celý text

ostatné | 29. 3. 2020 | Autor:

Rizikoví obyvatelia dostali rúško zadarmo

V prípade, že patríte do rizikovej skupiny alebo ste v karanténe a hygienické rúško  ešte nemáte, prosíme kontaktujte Mestský úrad, č. tel 041/4209311. celý text

ostatné | 29. 3. 2020 | Autor:

Od 23.03.2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režimeObmedzenie spojov v rámci prázdninového režimu s účinnosťou od 23.3.2020 celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:

POŽIARE

Vzhľadom  k príchodu teplých a jarných dní  a  nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci   dôrazne  upozorňuje   všetkých občanov,  právnické osoby  a  fyzické osoby - podnikateľov  na  prísny  zákaz  celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 4
posledná