Obsah

Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia alebo majetku

Pripravuje sa...