Obsah

Klub seniorov

Správy

#

Bohatá činnosť seniorov v Dennom centre

Hoci do Klubu denného centra seniorov v Turzovke chodí viac prestarlých a zdravotne postihnutých členov, snažíme sa najmä tí, ktorí sme na tom zdravotne lepší, tiež niečo urobiť pre mesto a tak vyjadriť vďaku za všetko, čo pre nás naše mesto robí. Preto sme dňa 20. mája uskutočnili brigádu na úprave kvetinovej výzdoby v časti Nádražnej ulice. Brigády sa zúčastnilo 12 členov a odpracovali sme celkom 24 hodín. celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor:
#

Z činnosti denného centra seniorov

Klub seniorov v Turzovke sa môže pochváliť mnohými aktivitami, ktoré pripravuje pre svojich členov. O tom čo pripravili v ostatnom období alebo čím sa môžu pochváliť nás informovala predsedkyňa denného centra Anna Barancová. celý text

ostatné | 30. 5. 2016 | Autor:
#

Denné centrum seniorov hodnotilo a plánovalo

16. marec bol pre Denné centrum seniorov v Turzovke obzvlášť dôležitým dňom. Seniori na výročnej schôdzi hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok, najmä plnenie plánu práce, ktorým sa počas roka riadili. Uviedli nový plán práce na tento rok, z ktorého majú už doteraz splnené úlohy prvých troch mesiacov. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. celý text

ostatné | 18. 3. 2016 | Autor:
#

Na otázky seniorov odpovedal lekár

Činnosť Klubu seniorov netreba nikomu z nás zvlášť predstavovať. Počas celého roka vytvárajú množstvo aktivít, s pravidelnosťou sa zúčastňujú na mnohých súťažiach a pozitívne prispievajú k reprezentácií nášho mesta. Na znak vďaky im samospráva mesta v rámci mesiaca úcty k starším pripravila niekoľko podujatí. Jedno z nich sa uskutočnilo i v stredu 15.októbra, kedy našim seniorom odpovedal na otázky lekár internista, MUDr. Grochal. celý text

ostatné | 17. 10. 2014 | Autor:
#

Seniorom hrala skupina Džarek

Podujatia organizované v našom meste zďaleka neskončili Turzovským letom 2014 . V rámci mesiaca úcty k starším pripravilo Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Turzovke niekoľko podujatí venovaných našim seniorom. Jedno z nich sa konalo v stredu 8.októbra v Klube seniorov. Našim starým rodičom tu zahrala a zaspievala hudobná skupina Džarek. celý text

ostatné | 10. 10. 2014 | Autor:
#

Rozália Janešíková najúspešnejšia v prednese

V nedeľu 27.apríla sa konalo Celoslovenské kolo Vansovej Lomnička, tento krát v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Do záverečného kola súťaže sa prebojovala i zástupkyňa Turzovky – pani Rozália Janešíková. Všetci prítomní so zatajeným dychom počúvali krásu slova, správnu intonáciu, ale i ladnosť a úprimnosť pri prednese. Pani Rozália svojich priaznivcom nesklamala a po vynikajúcom výkone s poviedkou Jozefa Marca - Slač získala 1.miesto, ale ocenenie laureátov. Ocenenie pani Rozálii osobne odovzdal Juraj Sarvaš – režisér, pedagóg, herec a predstaviteľ umeleckého prednesu. Za úspešnú reprezentáciu pani Rozálií veľmi pekne ďakujeme a prajem veľa úspechov i do budúcna. celý text

ostatné | 28. 4. 2014 | Autor:
#

47.ročník Vansovej Lomničky v Čadci

V stredu 19.marca 2014 sa v obradnej sieni mestského úradu v Čadci uskutočnil už 47. ročník okresného kola recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička. Aj mesto Turzovka tam malo svoje zastúpenie. Rozália Janešíková opäť dokázala že ma vrodené umelecké nadanie a opäť predviedla excelentný výkon. Tento raz si zvolila poviedku Slač z knihy Vrchárske povesti a balady od známeho kysuckého spisovateľa Jožka Marca, turzovského rodáka. celý text

ostatné | 21. 3. 2014 | Autor:
#

Timravina Studnička

V piatok 22.novembra 2013 zorganizovalo mesto Lučenec v poradí už 17. ročník celoslovenského kola v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“. Toto podujatie sa každoročne koná na počesť významnej rodáčky mesta Lučenec Boženy Slančíkovej – Timravy. Mesto Turzovka tam malo svoje zastúpenie prostredníctvom pani Rozálie Janešíkovej, ktorá sa na toto vrcholné podujatie prebojovala z krajského postupového kola. Pani Rózka opäť, ako mnohokrát v minulosti vzorne reprezentovala svoj materský klub seniorov ale predovšetkým mesto Turzovka. celý text

ostatné | 25. 11. 2013 | Autor:
#

Kreativitou proti vlastným bariéram

V stredu 18.09.2013 sa dobrovoľníci stretli so seniormi a v rámci projektu Kreativitou proti vlastným bariéram, ktorý podporil nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pointis. V príjemnej atmosfére si mohli seniori za pomoci dobrovoľníkov upliesť košík z pedigu. Text: Vladimír Gajdičiar celý text

ostatné | 20. 9. 2013 | Autor:
#

Klub seniorov navštívil Živčákovu

V stredu 11. septembra sa členovia klubu seniorov Turzovka rozhodli navštíviť pútnicke miesto na hore Živčákova. Aj napriek daždivému počasiu sa táto akcia stretla s veľkým záujmom zo strany seniorov. Kto prišiel v tento deň ku kaplnke Panny Márie na Živčákovej neoľutoval. Konala sa tu totiž slávnostná svätá omša, ktorú celebroval páter Rastislav Mikloš MSSCC a počas nej prebehla obnova manželských sľubov rodičov pátra Rastislava Mikloša, ktorí v tento deň slávili päťdesiate výročie svadby a oslávili ho na tom najdôstojnejšom mieste. celý text

ostatné | 13. 9. 2013 | Autor:
#

Stretnutie seniorov pri opekačke

V stredu 17. júla sa seniori opäť stretli v Areáli športu a oddychu v Závodí. Posedeli si pri živej hudbe, kde spomínali na svoje aktivity, ktoré uskutočnili počas roka 2013. Zhodnotili svoju plodnú prácu a naplánovali si nové aktivity, ktoré ich ešte čakajú. Grilovaná klobáska a slaninka chutila všetkým, čoho dôkazom boli prázdne pekáče. Seniori ukázali, že nevedia len pilne pracovať, ale sa vedia aj dobre baviť. celý text

ostatné | 19. 7. 2013 | Autor:
#

Seniori na Živčakovej

Dňa 29.6.2013 sa členovia klubu seniorov v Turzovke zúčastnili slávenia svätej omše na Živčakovej. Počasie vyšlo na jednotku a spokojní seniori odchádzali domov s naplnenými nádobami s liečivou vodou. celý text

ostatné | 1. 7. 2013 | Autor:
#

Kalinčiakovo Záturčie

Členky turzovského klubu seniorov vycestovali v sobotu, 18. mája do Martina. Naše mesto tu reprezentovali na recitačnom podujatí Kalinčiakovo Záturčie. Pani Rozália Janešíková, ktorá si v prednese našla záľubu, získala vo svojej kategórii krásne 2. miesto. celý text

ostatné | 20. 5. 2013 | Autor:
#

Rozália Janešíková uspela na krajskom kole

V sobotu, 23. marca sa v Žiline uskutočnilo krajské postupové kolo v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré už po 46. krát zorganizovala krajská organizácia Únie žien Slovenska a Dom Matice slovenskej v Žiline. Súťažiaci, ktorí postúpili z okresných kôl, súťažili vo viacerých vekových kategóriách. Mesto Turzovka a klub seniorov tam mali svoje zastúpenie vo vekovej kategórii nad 40 rokov. Rozália Janešíková svojich priaznivcov nesklamala a po vynikajúcom výkone s poviedkou kosec Môcik obsadila pekné tretie miesto. Gratulujeme! celý text

ostatné | 25. 3. 2013 | Autor:
#

Seniori na „Vansovej Lomničke“

Že naši seniori z Turzovky sú trvalo spätí s umením potvrdili aj nedávno, keď sa zúčastnili okresnej súťaže v umeleckom prednese žien. Túto súťaž zorganizovala už po 46 – ty krát Únia žien Slovenska Čadca a mesto Čadca, v stredu 13. februára 2013 v obradnej sieni MsÚ Čadca. Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriách, ale najpočetnejšia bola práve pre ženy nad štyridsať rokov, kde boli aj naše želiezka v ohni. Podujatie otvorila predsedkyňa Únie žien Slovenska v Čadci Mgr. Jolana Krkošková krátkou prózou a láskavé povzbudivé slová predniesla aj krajská predsedníčka Únie žien Slovenska Alena Kuniaková. Potom už mohla začať recitačná súťaž, v ktorej sa zástupkyne z Klubu seniorov Turzovka vôbec nestratili. celý text

ostatné | 15. 2. 2013 | Autor:
#

Seniori navštívili NR SR

Aktivity klubu seniorov z Turzovky neutíchajú ani pred nadchádzajúcimi Vianočnými sviatkami. Na sviatok svätého Mikuláša 6. decembra 2012 sa spolu s Dámskym klubom z Turzovky vybrali na návštevu nášho hlavného mesta, Bratislavy. Program mali bohatý, ale mnohí sa najviac tešili na návštevu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tento vrcholný zákonodárny orgán doposiaľ nenavštívili. Prijatie a doprovod so sympatickým sprievodcom po priestoroch slovenského parlamentom zabezpečila PaedDr. Eleonóra Nekorancová. celý text

ostatné | 7. 12. 2012 | Autor:
#

Mikuláš nezabudol ani na seniorov

V stredu podvečer, 5.12.2012 zavítal medzi seniorov do Turzovky dobrý sv. Mikuláš. Nezabudol na našich starkých a priniesol im plnú nošu sladkých darčekov. Vedno s nimi sa zabavil pri dobrej nákazlivej muzike, kde ho v rezkom tanci vyzvŕtali ešte stále čiperné tanečnice. Mikuláš sa mal čo obracať, pretože záujemkýň o tanec bola celá kopa. celý text

ostatné | 6. 12. 2012 | Autor:
#

Rozália Janešíková očarila porotu

O tom že v Turzovke pracuje aktívne Klub seniorov niet pochýb. Ich vitalitu, entuziazmus, súdržnosť, obetavosť, ochotu pomôcť a poradiť iným, im omnoho mladší môžu závidieť. Každý týždeň sa spolu stretávajú vo svojom klube, kde si spoločne pomáhajú cennými radami, zdieľajú spoločne svoje radosti, trápenia a v neposlednom rade spriadajú plány do budúcnosti, ako by si skvalitnili a spríjemnili jeseň života. Ich činnosť je pestrá a rôznorodá. Pomáhajú pri rôznych charitatívnych akciách, pri skrášľovaní mesta, poriadajú besedy s odborníkmi, navštevujú pútnické miesta a nezabúdajú ani na kultúrne podujatia a literárne súťaže, ktorých sa niektoré členky aktívne zúčastňujú. celý text

ostatné | 28. 7. 2012 | Autor:
#

Turzovskí seniori navštívili Živčákovu

Vo štvrtok 12. júla členovia aktívneho klubu seniorov z Turzovky navštívili opäť po čase pútnickú horu Živčák, zasvätenú Panne Márii kráľovnej pokoja. Ústretovosťou a pochopením zo strany vedenia mesta im bol poskytnutý dopravný prostriedok, vďaka čomu sa mohli doviesť až ku kaplnke, čo ocenili hlavne tí menej pohybliví pútnici. Potom čo sa všetci osviežili vodičkou z liečivého prameňa sa postupne presunuli ku kaplnke, kde sa konala svätá omša venovaná našim starkým. celý text

ostatné | 13. 7. 2012 | Autor: