Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Klub seniorov

Bohatá činnosť seniorov v Dennom centre

Bohatá činnosť seniorov v Dennom centre

Dátum: 27. 6. 2016

Hoci do Klubu denného centra seniorov v Turzovke chodí viac prestarlých a zdravotne postihnutých členov, snažíme sa najmä tí, ktorí sme na tom zdravotne lepší, tiež niečo urobiť pre mesto a tak vyjadriť vďaku za všetko, čo pre nás naše mesto robí. Preto sme dňa 20. mája uskutočnili brigádu na úprave kvetinovej výzdoby v časti Nádražnej ulice. Brigády sa zúčastnilo 12 členov a odpracovali sme celkom 24 hodín.

Z činnosti denného centra seniorov

Z činnosti denného centra seniorov

Dátum: 30. 5. 2016

Klub seniorov v Turzovke sa môže pochváliť mnohými aktivitami, ktoré pripravuje pre svojich členov. O tom čo pripravili v ostatnom období alebo čím sa môžu pochváliť nás informovala predsedkyňa denného centra Anna Barancová.

Denné centrum seniorov hodnotilo a plánovalo

Denné centrum seniorov hodnotilo a plánovalo

Dátum: 18. 3. 2016

16. marec bol pre Denné centrum seniorov v Turzovke obzvlášť dôležitým dňom. Seniori na výročnej schôdzi hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok, najmä plnenie plánu práce, ktorým sa počas roka riadili. Uviedli nový plán práce na tento rok, z ktorého majú už doteraz splnené úlohy prvých troch mesiacov. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.

Na otázky seniorov odpovedal lekár

Na otázky seniorov odpovedal lekár

Dátum: 17. 10. 2014

Činnosť Klubu seniorov netreba nikomu z nás zvlášť predstavovať. Počas celého roka vytvárajú množstvo aktivít, s pravidelnosťou sa zúčastňujú na mnohých súťažiach a pozitívne prispievajú k reprezentácií nášho mesta. Na znak vďaky im samospráva mesta v rámci mesiaca úcty k starším pripravila niekoľko podujatí. Jedno z nich sa uskutočnilo i v stredu 15.októbra, kedy našim seniorom odpovedal na otázky lekár internista, MUDr. Grochal.

Seniorom hrala skupina Džarek

Seniorom hrala skupina Džarek

Dátum: 10. 10. 2014

Podujatia organizované v našom meste zďaleka neskončili Turzovským letom 2014 . V rámci mesiaca úcty k starším pripravilo Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Turzovke niekoľko podujatí venovaných našim seniorom. Jedno z nich sa konalo v stredu 8.októbra v Klube seniorov. Našim starým rodičom tu zahrala a zaspievala hudobná skupina Džarek.

Rozália Janešíková najúspešnejšia v prednese

Rozália Janešíková najúspešnejšia v prednese

Dátum: 28. 4. 2014

V nedeľu 27.apríla sa konalo Celoslovenské kolo Vansovej Lomnička, tento krát v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Do záverečného kola súťaže sa prebojovala i zástupkyňa Turzovky – pani Rozália Janešíková. Všetci prítomní so zatajeným dychom počúvali krásu slova, správnu intonáciu, ale i ladnosť a úprimnosť pri prednese. Pani Rozália svojich priaznivcom nesklamala a po vynikajúcom výkone s poviedkou Jozefa Marca - Slač získala 1.miesto, ale ocenenie laureátov. Ocenenie pani Rozálii osobne odovzdal Juraj Sarvaš – režisér, pedagóg, herec a predstaviteľ umeleckého prednesu. Za úspešnú reprezentáciu pani Rozálií veľmi pekne ďakujeme a prajem veľa úspechov i do budúcna.

47.ročník Vansovej Lomničky v Čadci

47.ročník Vansovej Lomničky v Čadci

Dátum: 21. 3. 2014

V stredu 19.marca 2014 sa v obradnej sieni mestského úradu v Čadci uskutočnil už 47. ročník okresného kola recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička. Aj mesto Turzovka tam malo svoje zastúpenie. Rozália Janešíková opäť dokázala že ma vrodené umelecké nadanie a opäť predviedla excelentný výkon. Tento raz si zvolila poviedku Slač z knihy Vrchárske povesti a balady od známeho kysuckého spisovateľa Jožka Marca, turzovského rodáka.

Timravina Studnička

Timravina Studnička

Dátum: 25. 11. 2013

V piatok 22.novembra 2013 zorganizovalo mesto Lučenec v poradí už 17. ročník celoslovenského kola v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička“. Toto podujatie sa každoročne koná na počesť významnej rodáčky mesta Lučenec Boženy Slančíkovej – Timravy. Mesto Turzovka tam malo svoje zastúpenie prostredníctvom pani Rozálie Janešíkovej, ktorá sa na toto vrcholné podujatie prebojovala z krajského postupového kola. Pani Rózka opäť, ako mnohokrát v minulosti vzorne reprezentovala svoj materský klub seniorov ale predovšetkým mesto Turzovka.

Kreativitou proti vlastným bariéram

Kreativitou proti vlastným bariéram

Dátum: 20. 9. 2013

V stredu 18.09.2013 sa dobrovoľníci stretli so seniormi a v rámci projektu Kreativitou proti vlastným bariéram, ktorý podporil nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pointis. V príjemnej atmosfére si mohli seniori za pomoci dobrovoľníkov upliesť košík z pedigu. Text: Vladimír Gajdičiar

Klub seniorov navštívil Živčákovu

Klub seniorov navštívil Živčákovu

Dátum: 13. 9. 2013

V stredu 11. septembra sa členovia klubu seniorov Turzovka rozhodli navštíviť pútnicke miesto na hore Živčákova. Aj napriek daždivému počasiu sa táto akcia stretla s veľkým záujmom zo strany seniorov. Kto prišiel v tento deň ku kaplnke Panny Márie na Živčákovej neoľutoval. Konala sa tu totiž slávnostná svätá omša, ktorú celebroval páter Rastislav Mikloš MSSCC a počas nej prebehla obnova manželských sľubov rodičov pátra Rastislava Mikloša, ktorí v tento deň slávili päťdesiate výročie svadby a oslávili ho na tom najdôstojnejšom mieste.

Stretnutie seniorov pri opekačke

Stretnutie seniorov pri opekačke

Dátum: 19. 7. 2013

V stredu 17. júla sa seniori opäť stretli v Areáli športu a oddychu v Závodí. Posedeli si pri živej hudbe, kde spomínali na svoje aktivity, ktoré uskutočnili počas roka 2013. Zhodnotili svoju plodnú prácu a naplánovali si nové aktivity, ktoré ich ešte čakajú. Grilovaná klobáska a slaninka chutila všetkým, čoho dôkazom boli prázdne pekáče. Seniori ukázali, že nevedia len pilne pracovať, ale sa vedia aj dobre baviť.

Seniori na Živčakovej

Seniori na Živčakovej

Dátum: 1. 7. 2013

Dňa 29.6.2013 sa členovia klubu seniorov v Turzovke zúčastnili slávenia svätej omše na Živčakovej. Počasie vyšlo na jednotku a spokojní seniori odchádzali domov s naplnenými nádobami s liečivou vodou.

Kalinčiakovo Záturčie

Kalinčiakovo Záturčie

Dátum: 20. 5. 2013

Členky turzovského klubu seniorov vycestovali v sobotu, 18. mája do Martina. Naše mesto tu reprezentovali na recitačnom podujatí Kalinčiakovo Záturčie. Pani Rozália Janešíková, ktorá si v prednese našla záľubu, získala vo svojej kategórii krásne 2. miesto.

Rozália Janešíková uspela na krajskom kole

Rozália Janešíková uspela na krajskom kole

Dátum: 25. 3. 2013

V sobotu, 23. marca sa v Žiline uskutočnilo krajské postupové kolo v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré už po 46. krát zorganizovala krajská organizácia Únie žien Slovenska a Dom Matice slovenskej v Žiline. Súťažiaci, ktorí postúpili z okresných kôl, súťažili vo viacerých vekových kategóriách. Mesto Turzovka a klub seniorov tam mali svoje zastúpenie vo vekovej kategórii nad 40 rokov. Rozália Janešíková svojich priaznivcov nesklamala a po vynikajúcom výkone s poviedkou kosec Môcik obsadila pekné tretie miesto. Gratulujeme!

Seniori na „Vansovej Lomničke“

Seniori na „Vansovej Lomničke“

Dátum: 15. 2. 2013

Že naši seniori z Turzovky sú trvalo spätí s umením potvrdili aj nedávno, keď sa zúčastnili okresnej súťaže v umeleckom prednese žien. Túto súťaž zorganizovala už po 46 – ty krát Únia žien Slovenska Čadca a mesto Čadca, v stredu 13. februára 2013 v obradnej sieni MsÚ Čadca. Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriách, ale najpočetnejšia bola práve pre ženy nad štyridsať rokov, kde boli aj naše želiezka v ohni. Podujatie otvorila predsedkyňa Únie žien Slovenska v Čadci Mgr. Jolana Krkošková krátkou prózou a láskavé povzbudivé slová predniesla aj krajská predsedníčka Únie žien Slovenska Alena Kuniaková. Potom už mohla začať recitačná súťaž, v ktorej sa zástupkyne z Klubu seniorov Turzovka vôbec nestratili.

Seniori navštívili NR SR

Seniori navštívili NR SR

Dátum: 7. 12. 2012

Aktivity klubu seniorov z Turzovky neutíchajú ani pred nadchádzajúcimi Vianočnými sviatkami. Na sviatok svätého Mikuláša 6. decembra 2012 sa spolu s Dámskym klubom z Turzovky vybrali na návštevu nášho hlavného mesta, Bratislavy. Program mali bohatý, ale mnohí sa najviac tešili na návštevu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože tento vrcholný zákonodárny orgán doposiaľ nenavštívili. Prijatie a doprovod so sympatickým sprievodcom po priestoroch slovenského parlamentom zabezpečila PaedDr. Eleonóra Nekorancová.

Mikuláš nezabudol ani na seniorov

Mikuláš nezabudol ani na seniorov

Dátum: 6. 12. 2012

V stredu podvečer, 5.12.2012 zavítal medzi seniorov do Turzovky dobrý sv. Mikuláš. Nezabudol na našich starkých a priniesol im plnú nošu sladkých darčekov. Vedno s nimi sa zabavil pri dobrej nákazlivej muzike, kde ho v rezkom tanci vyzvŕtali ešte stále čiperné tanečnice. Mikuláš sa mal čo obracať, pretože záujemkýň o tanec bola celá kopa.

Rozália Janešíková očarila porotu

Rozália Janešíková očarila porotu

Dátum: 28. 7. 2012

O tom že v Turzovke pracuje aktívne Klub seniorov niet pochýb. Ich vitalitu, entuziazmus, súdržnosť, obetavosť, ochotu pomôcť a poradiť iným, im omnoho mladší môžu závidieť. Každý týždeň sa spolu stretávajú vo svojom klube, kde si spoločne pomáhajú cennými radami, zdieľajú spoločne svoje radosti, trápenia a v neposlednom rade spriadajú plány do budúcnosti, ako by si skvalitnili a spríjemnili jeseň života. Ich činnosť je pestrá a rôznorodá. Pomáhajú pri rôznych charitatívnych akciách, pri skrášľovaní mesta, poriadajú besedy s odborníkmi, navštevujú pútnické miesta a nezabúdajú ani na kultúrne podujatia a literárne súťaže, ktorých sa niektoré členky aktívne zúčastňujú.

Turzovskí seniori navštívili Živčákovu

Turzovskí seniori navštívili Živčákovu

Dátum: 13. 7. 2012

Vo štvrtok 12. júla členovia aktívneho klubu seniorov z Turzovky navštívili opäť po čase pútnickú horu Živčák, zasvätenú Panne Márii kráľovnej pokoja. Ústretovosťou a pochopením zo strany vedenia mesta im bol poskytnutý dopravný prostriedok, vďaka čomu sa mohli doviesť až ku kaplnke, čo ocenili hlavne tí menej pohybliví pútnici. Potom čo sa všetci osviežili vodičkou z liečivého prameňa sa postupne presunuli ku kaplnke, kde sa konala svätá omša venovaná našim starkým.

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste