Obsah

Denné centrum seniorov hodnotilo a plánovalo

Typ: ostatné
16. marec bol pre Denné centrum seniorov v Turzovke obzvlášť dôležitým dňom. Seniori na výročnej schôdzi hodnotili svoju činnosť za uplynulý rok, najmä plnenie plánu práce, ktorým sa počas roka riadili. Uviedli nový plán práce na tento rok, z ktorého majú už doteraz splnené úlohy prvých troch mesiacov. Slávnostného zasadnutia sa zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.

Vyzdvihol prácu denného centra, pochválil a poďakoval seniorom za veľkú snahu pomáhať vedeniu klubu pri plnení úloh a tiež za vzájomné pekné vzťahy. Poďakoval aj Rozálii Janešíkovej, ktorá 11. marca v okresnej súťaži „Krása slova“ v prednese prózy získala 1. miesto a postúpila do krajského kola v Martine. Reprezentovala nielen klub seniorov, ale tiež i naše mesto.  
Denné centrum združuje v súčasnosti takmer 50 seniorov. Tí sa snažia vypĺňať zmysluplne svoj voľný čas, ale aj pomáhať mestu pri jeho zveľaďovaní.  Spolu s miestnou Jednotou dôchodcov tvoria významnú súčasť kultúrno - spoločenského života v našom meste.


Vytvorené: 6. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 2. 2018 20:14
Autor: