Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Partnerské mestá

Mesto  Turzovka  vyvíja   neustále  snahu získať čo najväčšie možnosti  spolupráce. Dobrým príkladom je niekoľkoročné priateľstvo s poľským mestom Kęty, čoho dôkazom   bolo   podpísanie   Zmluvy   o vzájomnej    spolupráci    26.11.2003   v Kętách.

V rámci podpory myšlienky medzinárodnej spolupráce a  európskej  jednoty  na   regionálnej  a  komunálnej   úrovni  a   v  záujme  rozvoja  vzájomných  a medziľudských  vzťahov    bola   2. mája  2005 podpísaná  Dohoda  o vzájomnej spolupráci  s českým  mestom  Frýdlant  nad Ostravicí.

Po niekoľkoročnej spolupráci mesta Turzovka s maďarskou obcou Györújbarát, došlo 9. októbra 2014 k podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci. Predmetom dohody je vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu za účelom všestranného rozvoja spoločenských, kultúrnych, športových, ale aj obchodných a priemyselných vzťahov u oboch partnerov s ohľadom i na tretie subjekty pôsobiace v ich priľahlých mestských regiónoch.

 

kety

 

 

frydlant

 

gyorujbarat
Kęty Frýdlant nad Ostravicí Györújbarát

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste