Obsah

Partnerské mestá

Mesto  Turzovka  vyvíja   neustále  snahu získať čo najväčšie možnosti  spolupráce. Dobrým príkladom je niekoľkoročné priateľstvo s poľským mestom Kęty, čoho dôkazom   bolo   podpísanie   Zmluvy   o vzájomnej    spolupráci    26.11.2003   v Kętách.

V rámci podpory myšlienky medzinárodnej spolupráce a  európskej  jednoty  na   regionálnej  a  komunálnej   úrovni  a   v  záujme  rozvoja  vzájomných  a medziľudských  vzťahov    bola   2. mája  2005 podpísaná  Dohoda  o vzájomnej spolupráci  s českým  mestom  Frýdlant  nad Ostravicí.

Po niekoľkoročnej spolupráci mesta Turzovka s maďarskou obcou Györújbarát, došlo 9. októbra 2014 k podpisu Dohody o vzájomnej spolupráci. Predmetom dohody je vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu za účelom všestranného rozvoja spoločenských, kultúrnych, športových, ale aj obchodných a priemyselných vzťahov u oboch partnerov s ohľadom i na tretie subjekty pôsobiace v ich priľahlých mestských regiónoch.

                                            

 

kety  frydlant gyorujbarat

 

                                            Kęty                        Frýdlant                Györújbarát
                                                                         nad Ostravicí