Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Územný plán

Návrh Zadania pre Územný plán Zóny Turzovka - IBV Bukovina

turzovkazadanieUPN-ZBukovina.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 194 kB

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina

ibv_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,57 kB

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ibv_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,63 kB

Shéma zaväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

ibv_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB

Výkres širších vzťahov

ibv_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,9 MB

Výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia

ibv_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 924,1 kB

Výkres verejného dopravného vybavenia s vyznačením vstupov na pozemok

ibv_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 703,58 kB

Výkres verejného technického vybavenia

ibv_7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,73 kB

Územný plán zóny Turzovka IBV Bukovina - textová časť

ibv_9.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 512,5 kB

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č.2 Územného plánu mesta Turzovka /občanom, FO, PO

prerokovanieUPpreFO,PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,84 kB

Výkreš širších vzťahov ZaD č. 2 Územného plánu mesta Turzovka

T1SV25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,66 MB

Výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ZaD č. 2

T2KO10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,94 MB

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkč. využívania ZaD č. 2

T3KO5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,53 MB

Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia ZaD č. 2

T4DO5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,33 MB

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo ZaD č. 2

T5Voda5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,65 MB

Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energie, telekomunikácie ZaD č. 2

T6Energia5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,23 MB
Zobrazené 1-20 z 141

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

animovaná rozprávka Trolloviakomédia Prázdniny s broučkem

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste