Obsah

Územný plán

Územný plán - doplnok č. 2

Výkres budúceho možného použitia poľnohos. pôdy na stavebné a iné zámery ZaD č. 2 Stiahnuté: 253x | 25.06.2012

Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny ZaD č. 2 Stiahnuté: 243x | 25.06.2012

Územný plán mesta Turzovka - Zmena a Doplnok č. 2 Stiahnuté: 274x | 25.06.2012

Ozámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta Turzovka /orgánom ŠS,samosprávy,PO Stiahnuté: 179x | 25.06.2012

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 2 Územného plánu mesta Turzovka /občanom, FO, PO Stiahnuté: 181x | 25.06.2012

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TURZOVKA - ZMENA A DOPLNOK č.2 - textová časť Stiahnuté: 189x | 07.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB Stiahnuté: 231x | 07.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV Stiahnuté: 200x | 07.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSP. PÔDE Stiahnuté: 240x | 07.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - VÝKRES OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY Stiahnuté: 243x | 11.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - VÝKRES VYHODNOTENIA DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA Stiahnuté: 229x | 11.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA Stiahnuté: 274x | 11.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ENERGIE Stiahnuté: 201x | 11.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA Stiahnuté: 237x | 11.03.2013

Územný plán - zmena a doplnok č.2 - VÝKRES RIEŠENIA - VODNÉ HOSPODÁRSTVO Stiahnuté: 230x | 11.03.2013

Územný plán zóny Turzovka IBV Bukovina

Návrh Zadania pre Územný plán Zóny Turzovka - IBV Bukovina Stiahnuté: 272x | 17.12.2012

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu zóny Turzovka - IBV Bukovina Stiahnuté: 194x | 30.05.2013

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Stiahnuté: 193x | 30.05.2013

Shéma zaväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 190x | 30.05.2013

Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 216x | 30.05.2013

Stránka