Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Mestský úrad

MsÚ

Úradné hodiny

 • Pondelok: 7.00 - 17.00
 • Utorok: 7.00 - 15.00
 • Streda: 7.00 - 15.00
 • Štvrtok: nestránkový deň
  • zabezpečenie funkčnosti
  • pokladňa: 7.30 - 11.30
  • podateľna:7.00 - 15.00
  • overovanie: 7.00  -15.00
 • Piatok: 7.00 - 13.00

Poštová adresa:

Mestský úrad Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka

Mestský úrad

1) Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
2) Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie Mestského zastupiteľstva,   Mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, ak sú zriadené
c) pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.
3) Prácu Mestského úradu  riadi primátor mesta. Ak je v meste zriadená funkcia prednostu Mestského úradu, Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu.
4) Organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti, pôsobnosť jednotlivých útvarov, ich vzájomné vzťahy a zásady riadenia, ustanovuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Turzovke, ktorý vydáva primátor mesta.

 • Organizačný poriadok MsÚ platný od 01.02.2017

Mapa

Podujatie

Plagát festivalu Hudobná noc 2024

Plagát Juraj Hnilica

Plagát Šláger paráda

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste