Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 2. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-02-2018

Neuvedené

Baláž Oto

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 4. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-04-2018

Neuvedené

Otília Bongilajová

Mestský podnik služieb Turzovka

12. 4. 2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnuí NFP č.z. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/40

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP

neuvedené

Mestský podnik služieb Turzovka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

25. 4. 2018

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

2018

Neuvedené

AKU-TRANS spol.s r.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 7. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 02-07-2018

157,56 EUR

Trlíková Zuzana

Mestský podnik služieb Turzovka

1. 8. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-08-2018

142,00 EUR

Bogdán Adrián

Mestský podnik služieb Turzovka

10. 9. 2018

Protokol č. 012018 o zverejnení majetku mesta Turzovka do správy správcu

Protokol č. 012018

129 236,46 EUR

Mesto Turzovka

Mestský podnik služieb Turzovka

4. 10. 2018

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

100,00 EUR

Mesto Turzovka

Mestský podnik služieb Turzovka

5. 10. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-10-2018

36,11 EUR

Bongilaj Ernest

Mestský podnik služieb Turzovka

5. 10. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-10-2018

92,87 EUR

Bogdan Ľubomír

Mestský podnik služieb Turzovka

16. 11. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 15-11-2018

36,11 EUR

Baliarová Viera

Mestský podnik služieb Turzovka

21. 12. 2018

Zmluva o dodávke elektriny

7579/2018

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Mestský podnik služieb Turzovka

21. 12. 2018

Zmluva o prevádzke tiredeného zberu

ZP-ZSV1127201801/A

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Zmluva o zabezpečení služieb a činností pri separovanom zbere tiredených zložiek komunálneho odpadu

3/2018

Neuvedené

Združenie TKO Semeteš n.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 01/2019

159,41 EUR

Rác Karol

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 02/2019

125,00 EUR

Bongilaj Mário

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 03/2019

144,15 EUR

Erika Bogdanová

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 04/2019

111,14 EUR

Masnica Ján

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 05/2019

145,00 EUR

Bogdán Adrián

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 06/2019

162,56 EUR

Trlíková Zuzana

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 07/2019

98,10 EUR

Otília Bongilajová

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 08/2019

33,03 EUR

Baláž Štefan

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 09/2019

33,03 EUR

Gajdičiar Štefan

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 10/2019

32,04 EUR

Kopyčár Miroslav

Mestský podnik služieb Turzovka

2. 1. 2019

Nájomná zmluva

NZ 11/2019

34,74 EUR

Odsedek Milan

Mestský podnik služieb Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 40
Organizácie a spolky v meste