Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Kultúrne pamiatky

Obraz mesta dotvárajú pamiatkové objekty zachovaného kultúrneho dedičstva. V extraviláne, v roztrúsenom  osídlení najmä v Turkove, Hlinenom a Predmieri ich reprezentuje ľudová architektúra drevených domov. V osadách sa zachovali ešte pozostatky tzv. “drevených Kysúc“ - drevenice, humná, hospodárske dvory, pivnice. Pôvodné domy sú aj v iných častiach mesta, tie však nahrádza súčasná moderná zástavba. Charakter územia dotvárajú sakrálne stavby - kostoly, kaplnky, murované i drevené zvoníce, kalvárie, prícestné kríže, obrázky, sochy či drobné plastíky vo výklenkoch budov a obytných domov. V teréne je viacero starých vzrastlých drevín a stromov, pozoruhodné sú najmä dvestopäťdesiat ročné lipy v areáli kostola a v centre mesta.

kostolNajvýznamnejšou sakrálnou stavbou, zapísanou aj do zoznamu národných kultúrnych pamiatok je rímskokatolícky barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1759. Je to jednoloďová stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou. Je zaklenutá valenou klenbou s lunetami, ktorá je podchytená medziklenbovými pásmi, zabiehajúcimi do pilierov. Baroková fasáda s polkruhovo ukončenými oknami je členená lizénovým rámom. Hlavný oltár pochádza z 18. storočia, sú tu pamiatky z neskorého baroka a klasicizmu, neskorého i novoklasicizmu. Patrí sem stĺpová oltárna architektúra, tabernakullum, oltárne sochy, sochy svätcov, reliéfy, baldachýny, kazateľnica, krstiteľnica. Bohato zastúpené je tu dielo maliarov Jozefa Božetecha Klemensa, Alexandra Loszinského ale i neznámych tvorcov. Pozoruhodný je pseudobarokový organ s polychromovanou drevorezbou. Do stredu chórového parapetu je zabudovaná časť pôvodného organu z roku 1799.

V areáli kostola je Pomník padlým v 1. svetovej vojne postavený v dvadsiatych rokoch minulého storočia, doplnený tabuľou padlým v 2. svetovej vojne.

nepomuckyV parčíku v centre mesta medzi stáročnými lipami je polychromovaný prícestný stĺp Svätého Jána Nepomuckého, rustikálna práca neznámeho autora zo začiatku 19. storočia, národná kultúrna pamiatka.

stefanikV strede mesta v malom parčíku je Pamätník oslobodenia 1918 s bustou M. R. Štefánika,  postavený v roku 1924 na pôvodnom Miléniovom pamätníku z roku 1896, a obnovený v roku 1990.

Pozoruhodné sakrálne stavby:

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Panny Márie (1872) v Turzovke – Hlinenom
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1849) v Turzovke – Hlinenom U Blažkov
Kaplnka Panny Márie Ustavičnej pomoci (1924) v Turzovke – Stred
Kaplnka Panny Márie Škapuôiarskej (1934) v Turzovke – Predmieri
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1944) v Turzovke – Vyšný Koniec
Kaplnka Panny Márie, Kráľovnej pokoja (1993) na Živčákovej
Kaplnka Svätého Jozefa (1994)  v Útulni Sv. Jozefa v Turzovke – Stred
Kostol Fatimskej Panny Márie (2002) v Turzovka - Turkov
Kaplnka Panny Márie Lurdskej (2003) v Turzovke – Stred

V meste sú nainštalované pamätné tabule významným rodákom a kultúrnym dejateľom.

Spisovateľ Rudolf Jašík – na budove Domu kultúry (1963)
Zbojnícky kapitán Tomáš Uhorčík , na obchodnej budove v centre (1998)
Kňaz, národovec, zakladateľ Matice Slovenskej Fraňo Taganyi – na budove fary (1998)
Kňaz, organizátor spolkového života Karol Točík, na budove fary (1998)
Kňaz, básnik katolíckej moderny Ján Haranta , na budove gymnázia (1998)
Spisovateľ Pavol Hrtús – Jurina, na budove gymnázia (1998)

a trvalé, výtvarne hodnotné označenia

Budova prvej murovanej školy z roku 1878  (2006)
Prícestný stĺp Sv. Jána Nepomuckého  z 1. pol, 19. storočia (2006)
Lipy pre tretie tisícročie na mieste vodného obilného mlyna a prvej turbíny z r. 1924 (2006)

V meste sú stále expozície

Z histórie  Dobrovoľného hasičského zboru v Turzovke – hasičská zbrojnica (1990)
Život a dielo Rudolfa Jašíka – Medzinárodné informačné centrum (2006)
Z histórie Turzovky – zasadacia sieň MsÚ (2007)

Podrobné informácie je možné získať najmä v troch vydaných monografiách o Turzovke:

TURZOVKA 1598 – 1998   (1998)
PÁNI MAJSTRI – remeslá obchod a živnosti v Turzovke (2003)
FARNOSŤ TURZOVKA (2006)

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste