Obsah

ODPOVEĎ NA PETÍCIU

 

 

odpoveď na petíciu p. Absolonová- zverejnená 6.8.2020

odpoveď na petíciu JUDr. Hruška- zverejnená 9.5.2019