Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Nový vlastník

Pre pridelenie zbernej nádoby pre nového vlastníka je potrebné spísať protokol, na Mestskom úrade v Turzovke na referáte miestnych daní a poplatkov v Klientskom centre, potrebný na pridelenie zbernej nádoby a zaplatiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste