Obsah

Výsledky vyhodnotenia súťaží

Oznámenie o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže č. 1/2015 vyhlásenej dňa 15. 04. 2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 261,35 kB

Oznámenie o výsledkoch OVS č. 2/2015 - tu ku stiahnutiu .pdf, 390,43 kB

Oznámenie o nedoručení cenových ponúk - tu ku stiahnutiu .pdf, 63,23 kB

Oznámenie - Marián Klago, Miroslava Klagová - tu ku stiahnutiu .pdf, 63,08 kB

Vyhodnotenie ponúk na krátkodobý prenájom majetku - tu ku stiahnutiu .pdf, 432,2 kB