Obsah

Výsledky vyhodnotenia súťaží

Vyhodnotenie cenových ponúk na krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka, za účelom umiestnenia predajných stánkov na zabezpečenie občerstvenia počas podujatí Turzovského leta 2018 tu ku stiahnutiu

 

Zabezpečenie občerstvenia na kultúrne podujatia TL 2019
tu ku stiahnutiu