Obsah

Výsledky vyhodnotenia súťaží

Vyhodnotenie cenových ponúk na krátkodobý prenájom majetku mesta Turzovka, za účelom umiestnenia predajných stánkov na zabezpečenie občerstvenia počas podujatí Turzovského leta 2018 tu ku stiahnutiu