Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Prednosta

Prednosta Mestského úradu
JUDR. FRANTIŠEK MRAVEC

1) Prednosta Mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.
2) Prednosta Mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3) Prednosta Mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
- organizuje, riadi a kontroluje prácu Mestského úradu,
- zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu,
- zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie, 
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
- zúčastňuje sa zasadnutí Mestskej rady, ak je zriadená, s hlasom poradným 
- podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, ak je zriadená
4) Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží Mestské zastupiteľstvo a primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.

Podujatie

Plagát festivalu  Hudobná noc 2024

Plagát Ahoj leto

Plagát Šláger paráda

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste