Obsah

Hlavný kontrolór mesta

Hlavná kontrolórka - Jana Rudinská  

tel:  041/42 093 31
služob. mob.:  0915 802 998
e-mail: jana.rudinska@turzovka.sk