Obsah

Hlavný kontrolór mesta

Hlavná kontrolórka - Emília Lučanová

tel:  041/42 093 16
služob. mob.:  09158 187 678
e-mail: emilia.lucanova@turzovka.sk