Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 12. 2019

Mandátna zmluva č. E-56/2019-AH

386/2019

Neuvedené

Mestský podnik služieb

Mesto Turzovka

31. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

385/2019

46,20 EUR

Silvia Stuchlíková

Mesto Turzovka

31. 12. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

384/2019

29,70 EUR

Janka Stuchlíková

Mesto Turzovka

31. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

383/2019

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Mesto Turzovka

31. 12. 2019

Zmluva o nájme nehnuteľnej veci

382/2019

12,00 EUR

ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o.

Mesto Turzovka

31. 12. 2019

Dohoda o ukončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného Nájomnou zmluvou o prenájme tepelných zariadení a obstaraní činnosti uzatvorenej dňa 23.6.2000

381/2019

Neuvedené

ENERGETIKA TURZOVKA, s. r. o.

Mesto Turzovka

27. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

380/2019

4 320,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Mesto Turzovka

17. 12. 2019

Dodatok č.1 ktorým sa mení zmluva o dielo č, objednávateľa V-5/2019

379/2019

145 775,21 EUR

Skanska SK a.s.

Mesto Turzovka

16. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené č.zmluvy 147/2019

378/2019

75,00 EUR

Žáková Iveta

Mesto Turzovka

16. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené č, zmluvy 146/2019

377/2019

25,00 EUR

Žáková Iveta

Mesto Turzovka

16. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta v Turzovke Hlinenom

376/2019

50,00 EUR

Žáková Iveta

Mesto Turzovka

16. 12. 2019

Dodatok k zmluva č. E-DOT-24/2019TR

375/2019

Neuvedené

Kultúrne a spoločenské stredisko

Mesto Turzovka

16. 12. 2019

zmluva nebytové priestory č.E-51/2019-AH

374/2019

120,00 EUR

Rucek s. r. o.

Mesto Turzovka

13. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 144/2019

373/2019

50,00 EUR

Haratyk Ján

Mesto Turzovka

12. 12. 2019

nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 132/2019

372/2019

50,00 EUR

Magátová Anna

Mesto Turzovka

12. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 130/2019

371/2019

25,00 EUR

Polaček Pavol

Mesto Turzovka

9. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke č. zmluvy 142/2019

370/2019

50,00 EUR

Gančár Jozef

Mesto Turzovka

6. 12. 2019

Nájomná zmluva č. 141/2019 o užívaní hrobového miesta na novom - rozšírenom pohrebisku Turzovka

369/2019

12,50 EUR

Mgr.Suranová Alena

Mesto Turzovka

6. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka

368/2019

50,00 EUR

Kanáliková Mária

Mesto Turzovka

6. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka

367/2019

12,50 EUR

Kanáliková Mária

Mesto Turzovka

6. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke

366/2019

25,00 EUR

Daniš Vladimír

Mesto Turzovka

5. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka

365/2019

25,00 EUR

Jurčíková Marta

Mesto Turzovka

5. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka

364/2019

50,00 EUR

Kubiš Ján

Mesto Turzovka

4. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka

363/2019

25,00 EUR

Janka Decsiová

Mesto Turzovka

4. 12. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka

362/2019

25,00 EUR

Janka Decsiová

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 386
Organizácie a spolky v meste