Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom

336/2019

25,00 EUR

Romanová Jana

Mesto Turzovka

14. 11. 2019

Dodatok k poistnej zmluve poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

335/2019

3 514,81 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

14. 11. 2019

dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nanávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011M399-122-15 zo dňa 31.7.2018

334/2019

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Turzovka

14. 11. 2019

Poistná zmluva

333/2019

522,06 EUR

Generali poisťovňa, a.s.

Mesto Turzovka

13. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

332/2019

50,00 EUR

Kondek Marián

Mesto Turzovka

13. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

331/2019

12,50 EUR

Maslíková Jana

Mesto Turzovka

13. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

330/2019

37,50 EUR

VAlčuhová Eva

Mesto Turzovka

13. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

329/2019

50,00 EUR

Jantošová Alena

Mesto Turzovka

12. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

328/2019

12,50 EUR

Šamajová Irena

Mesto Turzovka

11. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

327/2019

50,00 EUR

Kobolková Daniela

Mesto Turzovka

11. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka - Hlinené

326/2019

50,00 EUR

Kobolková Daniela

Mesto Turzovka

7. 11. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového mieta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom

325/2019

50,00 EUR

Jurčacko Jozef

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

324/2019

19,92 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

323/2019

50,00 EUR

Lušňáková Anna

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

322/2019

25,00 EUR

Lušňáková Anna

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom

321/2019

25,00 EUR

Ing. Anna Šobichová

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Nájomná zmluva č. 14/2019 o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

320/2019

12,50 EUR

Kovačíková Lucia

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Kúpna zmluva č. 13/2019

319/2019

166,00 EUR

Kovačíková Lucia

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. V-6/2018

318/2019

27 560,39 EUR

B & B, spol. s r. o.

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

317/2019

17,50 EUR

Eliška Beláková

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

316/2019

50,00 EUR

Fuček Ondrej

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom

315/2019

25,00 EUR

Bongilaj Václav

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti č. E-45/2019-AH

314/2019

75 073,00 EUR

Marián Klago

Mesto Turzovka

31. 10. 2019

Kolektívna zmluva na roky 2019-2020

313/2019

Neuvedené

Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Turzovka

Mesto Turzovka

28. 10. 2019

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené č. zmluvy 101/2019

312/2019

50,00 EUR

Konečná Helena

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 386
Organizácie a spolky v meste