Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Vytriedené zložky KO

Papier

Pri rodinných domoch sa zber papiera neuskutočňuje, ponúka sa možnosť využiť „Výmenný spôsob zberu papiera a kartónu“, pri bytových domoch sa papier umiestňuje do polopodzemných kontajnerov.

Do zberných nádob na papier PATRÍ : knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity, knihy, písací papier, telefónne zoznamy, obálky, neznečistené papierové obaly a vrecúška z potravín (napr. krabičky z čajov, syrov, dezertov, krabice z pracích práškov, obaly z múky a pod.), papierový odpad z kancelárie, kartónové krabice (separovaný papier by nemal obsahovať kancelárske kovové spony). 

Do zberných nádob na papier NEPATRÍ : tvrdé väzby kníh, asfaltové papiere a lepenky, papier znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi, preklepové papiere (tzv. kopiráky, indigo), použité jednorazové plienky, použité papierové utierky, celofán, umelohmotné obaly, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, tvrdé väzby kníh, papier znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi.

Do zberných nádob na papier umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov (napr. kov, plasty).

Plasty

Pri rodinných domoch sa plasty umiestňujú do plastových vriec opatrených identifikačnou etiketou, pri bytových domoch sa plasty sklo umiestňujú do polopodzemných kontajnerov. Plasty je potrebné pred vyhodením zošliapnuť! 

Do zberných nádob na plasty PATRÍ : plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, bandasky, biely polystyrén, obaly na potraviny, atď.

Do zberných nádob na plast NEPATRÍ : znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie.

Sklo

Pri rodinných domoch sa sklo umiestňuje do plastových vriec opatrených identifikačnou etiketou, pri bytových domoch sa sklo umiestňuje do polopodzemných kontajnerov. 

Do zberných nádob, vriec na sklo PATRÍ : biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), črepy,ako aj úlomky tabuľového skla, nevratné fľaše z nápojov a pod. 

Do zberných nádob, vriec na sklo NEPATRÍ : keramika, autosklá, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové monitory a pod.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 

Pri rodinných domoch sa VKM umiestňuje do plastových vriec opatrených identifikačnou etiketou, pri bytových domoch sa VKM umiestňuje do polopodzemných kontajnerov k plastom. 
Plasty je potrebné pred vyhodením zošliapnuť!

Do zberných nádob, vriec na VKM PATRÍ : čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, fólie kombinované s inými materiálmi a pod.

Do zberných nádob, vriec na VKM NEPATRÍ : polystyrén, nápojové kartóny so zbytkami nápojov a potravín a pod.

Kovy

Do zberných nádob, vriec na kovy PATRÍ : kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Do zberných nádob, vriec na kovy NEPATRÍ : kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny, kovové obaly kombinované s iným obalmi.

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste