Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

 

Elektrozariadenia a elektroodpad

ELEKTROODPAD odovzdať na zbernom dvore v čase jeho prevádzky. Elektroodpad je možné odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej práčky – odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm (napr. fén, kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať do predajní elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení.

Patrí sem - televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.

Nepatrí sem - plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia a pod.