Obsah

májPLÁN PODUJATÍ NA ROK 2021

JANUÁR

 • Užitočná krása dreva  - výstava Jozefa Marca

FEBRUÁR     

 • Morena, Morena, kde si bývala? - súťaž pre žiakov

 • Užitočná krása dreva – výstava Jozefa Marca

MAREC

 • Veľkonočné tajomstvá – výstava

 • Deň ľudovej rozprávky

 • Užitočná krása dreva – výstava Jozefa Marca

APRÍL

 • Výstava neprofesionálneho výtvarníka  Richarda Karla

 • Stavanie mája v Šarkparku

 • Apríl mesiac lesov

MÁJ

 • M.R. Štefánik – spomienková slávnosť

 • Deň matiek

 • Hry v mestskej knižnici

JÚN

 • MDD – zábavná show pre deti 

 • Výtvarné spektrum - výstava neprofesionálnych výtvarníkov 

 • Zvyky a tradície Jánskej noc

 • Letné kino za vysvedčenie

 • Andersenova noc

 • Absolventský koncert žiakov ZUŠ

JÚL

 • Výstava akademického sochára Gustáva Švábika

 • 141. výročie narodenia  M.R. Štefánika – spomienková slávnosť

 • Filmové predstavenia pre prázdninujúce deti

AUGUST

 • 5. výročie otvorenia Mestského múzea Karola Točíka

 • Výstava akademického sochára Gustáva Švábika

 • Beskydské slávnosti

SEPTEMBER

 • Divadelné predstavenie pre deti

 • Rozprávková knižnica – hry v mestskej knižnici

OKTÓBER

 • Jurinova jeseň: spomienkové sprievodné podujatie

 • Divadelné predstavenie pre seniorov

 • O najkrajšieho šarkana: výtvarná súťaž

NOVEMBER

 • Maľovaný pozdrav z Turzovky- výtvarná súťaž

 • Deň vojnových veteránov – spomienková slávnosť

 • Výstava neprofesionálnej výtvarníčky J. Belkovej, prezentácia e - knihy

 • Nebojme sa strašidiel – hry v mestskej knižnici

DECEMBER

 • Vianočná výstava

 • Mikuláš

 • Jašíkove dni

 • Vianočný koncert  Spojenej školy

 • Vianočné trhy a Turzovský kermaš

 • Vianoce v knižnici