Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Kultúrne podujatia

Foto

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022

APRÍL

 • Vitaj nám jar -  výstava z prác detí – vestibul
 • Morena do vody hodená –  seminár a výroba MORENY a sprievod ku Kysuci
 • Netradičné čítanie – Andersenova noc – mestská knižnica
 • Čarovná studnička - rozborový seminár -  kroje, ľudové nástroje, tance a piesne - výstavná sieň
 • Stavanie mája – Šarkpark
 • Čaro domova a jari  – výstava Moreny inštalovaná v ČR
 • Les ukrytý v knihách - apríl, mesiac lesov – mestská knižnica
 • Bábkové divadlo
 • Filmové predstavenia

MÁJ

 • Majka farbami maľovaná – výstava prác detí – vestibul
 • M.R. Štefánik – 103. výročie úmrtia, 126. výročie postavenie  miléniového pamätníka /1896/- spomienková slávnosť pri pamätníku
 • Raz budem hasičom - stretnutie s hasičmi, rozprávky o hasičoch, hry - oslavy sv. Floriána – mestská knižnica
 • Deň matiek – kultúrny program Spojenej školy v kinosále 
 • Stará dievka a čert – divadelné predstavenie - kinosála
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia

JÚN

 • Radosť detí – výstava z prác detí – vestibul
 • MDD – kultúrny program pre deti
 • Výtvarné spektrum – výstava neprofesionálnych výtvarníkov – výstavná sieň
 • Pálenie Jánskych ohňov – Vychylovka
 • Číta celé Slovensko - netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia
 • Letné kino za vysvedčenie – amfiteáter

JÚL

 • Folklór očami detí – výstava prác detí  ZUŠ – vestibul
 • Výstava OZVENY Z KYSUCKÝCH DOLÍN – projekt – výstavná sieň
 • Hudobná noc - festival amfiteáter – Adam Ďurica, Peter Bič Project a ďalší
 • Beskydské krpčeky – detský folklórny festival - projekt
 • Letné kino – amfiteáter
 • Beskyd  Rallye
 • Divadelné predstavenie Jánošík - kinosála
 • Prázdniny v knižnici 
 • Filmové predstavenia 

AUGUST

 • Výstava OZVENY Z KYSUCKÝCH DOLÍN – výstavná sieň
 • Folklór očami detí - výstava prác detí  ZUŠ - vestibul
 • Bývanie a hospodárenie v starej Turzovke – otvorenie stálej expozície - MMKT
 • Hodová výstava
 • Turzovka plná hudby a zábavy
 • 7. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov
 • Turzovská cifrovačka
 • Práce starých majstrov – remeselnícky trh
 • Sprievod mestom
 • 50. Beskydské slávnosti - hlavný folklórny program
 • Prázdniny v knižnici 
 • Filmové predstavenia

SEPTEMBER

 • Folklór očami detí - výstava prác detí  ZUŠ - vestibul
 • Jeseň na dedine - tradície a zvyky našich predkov
 • Výstava vlakov -  výstavná sieň 
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Divadelné predstavenie pre deti - kinosála
 • Filmové predstavenia

OKTÓBER

 • Jurinova jeseň: spomienkové sprievodné podujatie
 • Beseda o živote a diele J. Harantu a Pavla Hrtúsa Jurinu
 • O najkrajšieho šarkana - výtvarná súťaž - vestibul kultúrneho domu
 • B.S Timrava a jej diela – 155. výročie narodenia - mestská knižnica
 • Výstava vlakov -  výstavná sieň 
 • Kultúrny program pre seniorov
 • Ponožkový október
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia

NOVEMBER

 • Zimná krajina – výstava prác detí  – vestibul
 • Maľovaný pozdrav z Turzovky - vyhlásenie súťaže a inštalácia výstavy
 • Deň vojnových veteránov – spomienková slávnosť pri pamätníku padlých v 1. svetovej vojne
 • Večerný festival tradícií a zvykov – projekt
 • Výstava vlakov -  výstavná sieň 
 • Vianočné zvyky na dedine – tvorivé dielne pre seniorov   
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia

DECEMBER

 • Zimná krajina – výstava prác detí  – vestibul
 • Mikuláš
 • Jašíkove dni: literárna súťaž, pietny akt, besedy - mestská knižnica, výstavná sieň
 • Na svatu Viliju – prednáška pre deti k vianočným zvykom  
 • Po cestách tradície – vianočná výstava betlehemov
 • Zdravie šťastie Beskydám sme prišli priať – vianočný program     
 • Vianočné trhy a Turzovský kermaš pred mestským úradom
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste