Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Kultúrne podujatia

FotoPlán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022

 

AUGUST

 • Výstava OZVENY Z KYSUCKÝCH DOLÍN – výstavná sieň
 • Folklór očami detí - výstava prác detí  ZUŠ - vestibul
 • Bývanie a hospodárenie v starej Turzovke – otvorenie stálej expozície - MMKT
 • Hodová výstava
 • Turzovka plná hudby a zábavy
 • 7. Svetové stretnutie Turzovčanov a ich potomkov
 • Turzovská cifrovačka
 • Práce starých majstrov – remeselnícky trh
 • Sprievod mestom
 • 50. Beskydské slávnosti - hlavný folklórny program
 • Prázdniny v knižnici - Tajuplné slová v knihe
 • Filmové predstavenia

SEPTEMBER

 • Folklór očami detí - výstava prác detí  ZUŠ - vestibul
 • Jeseň na dedine - tradície a zvyky našich predkov
 • Výstava vlakov -  výstavná sieň 
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Divadelné predstavenie pre deti - kinosála
 • Filmové predstavenia

OKTÓBER

 • Jurinova jeseň: spomienkové sprievodné podujatie
 • Beseda o živote a diele J. Harantu a Pavla Hrtúsa Jurinu
 • O najkrajšieho šarkana - výtvarná súťaž - vestibul kultúrneho domu
 • B.S Timrava a jej diela – 155. výročie narodenia - mestská knižnica
 • Výstava vlakov -  výstavná sieň 
 • Kultúrny program pre seniorov
 • Ponožkový október
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia

NOVEMBER

 • Zimná krajina – výstava prác detí  – vestibul
 • Maľovaný pozdrav z Turzovky - vyhlásenie súťaže a inštalácia výstavy
 • Deň vojnových veteránov – spomienková slávnosť pri pamätníku padlých v 1. svetovej vojne
 • Večerný festival tradícií a zvykov – projekt
 • Výstava vlakov -  výstavná sieň 
 • Vianočné zvyky na dedine – tvorivé dielne pre seniorov   
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia

DECEMBER

 • Zimná krajina – výstava prác detí  – vestibul
 • Mikuláš
 • Jašíkove dni: literárna súťaž, pietny akt, besedy - mestská knižnica, výstavná sieň
 • Na svatu Viliju – prednáška pre deti k vianočným zvykom  
 • Po cestách tradície – vianočná výstava betlehemov
 • Zdravie šťastie Beskydám sme prišli priať – vianočný program     
 • Vianočné trhy a Turzovský kermaš pred mestským úradom
 • Netradičné čítanie – knižnica
 • Filmové predstavenia

Podujatie

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste