Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Územno-technické informácie, stanoviská k stavbám

 

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Územnoplánovacia informácia (UPI) je základný podklad pre možné funkčné využitie daného územia. Na základe UPI je možné určiť, či zamýšľaný stavebný zámer je v súlade s územným plánom mesta Turzovka, vrátane jeho všetkých schválených doplnkov. Pred začatím akéhokoľvek projektu je preto vhodné o UPI požiadať.

Žiadosť je možné podať:

- osobne na mestský úrad v Turzovke

- poštou na adresu: Mestský úrad v Turzovke, Stred 178, 023 54 Turzovka

- elektronicky alebo prostredníctvom e-mailu: msu@turzovka.sk

Zodpovedný pracovník:

Úsek výstavby a rozvoja mesta – Ing. Darina Šobichová,

e-mail.: darina.sobichova@turzovka.sk , tel.: + 421 41/ 420 93 44

 

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu .pdf

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

MDD

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste