Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Primátor mesta Turzovka privítal nových občanov narodených v roku 2017 1

Primátor mesta Turzovka privítal nových občanov narodených v roku 2017

Primátor JUDr. Ľubomír Golis a poslankyňa PaedDr. Eleonóra Nekorancová privítali 30. mája 2018 poobede v Kultúrnom dome R. Jašíka deti narodené v roku 2017. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
#

Stavebné práce na schodisku ku Základnej škole

Od júna sa naplno rozbehli stavebné práce na vonkajšom schodiska ku Základnej škole Turzovke - Bukovina. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
Výstavba chodníka v Závodí v plnom prúde 1

Výstavba chodníka v Závodí v plnom prúde

V mestskej časti Turzovka - Závodie sú rozbehnuté práce na budovaní chodníka. Pôvodná nášľapná vrstva bola odstránená. Staré obrubníky boli taktiež odstránené a nahradené novými cestnými obrubníkmi. Ukladá sa zámková dlažba v šírke 1,8 m. Celková dĺžka chodníka bude 320 m. Budujú sa aj prístupy k rodinným domom. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
Odvodňovacie práce na Vyšnom konci 1

Odvodňovacie práce na Vyšnom konci

Už niekoľko dní pokračujú práce na protipovodňových opatreniach v Turzovke na Vyšnom Konci. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
BESKYD RALLYE 2018  - TLAČOVÁ SPRÁVA 1

BESKYD RALLYE 2018 - TLAČOVÁ SPRÁVA

Beskyd Rallye Turzovka je na veteránskej scéne už viac ako 20 rokov a radí sa medzi najväčšie stretnutia veteránistov na Slovensku, Česku, ale aj v strednej Európe. Tento ročník zrazu historických vozidiel sa uskutoční už tradične na medzinárodnej úrovni prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, ktorú podporujú najvyšší predstavitelia susedných krajov. celý text

ostatné | 18. 6. 2018 | Autor:
Žiaci už nebudú chodiť do školy po rozbitých schodoch 1

Žiaci už nebudú chodiť do školy po rozbitých schodoch

Vo štvrtok 31.mája 2018 odovzdalo Mesto Turzovka stanovisko zhotoviteľovi stavebných prác spoločnosti B&B spol s.r.o. Korňa. Jedná sa o stavebné úpravy vonkajšieho schodiska ku Základnej škole Turzovka Bukovina. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
Rybári

JUDr. Martin Birka: Snažíme sa deti viesť k láske k prírode

Takmer štyri desiatky mladých rybárov i rybárikov sa nedávno zapojilo do chytania kaprov na rybníku v Turzovke v Predmieri. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Pracovné stretnutie s partnermi z Poľska

Vo štvrtok 17. mája 2018 sa v zasadacej miestnosti MsÚ konalo pracovné stretnutie so zástupcami partnerského mesta Kęty pri príprave na implementáciu projektu Historické dedičstvo Kęt a Turzovky. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor: Mgr. Drahomír Velička, PhD.
Primátor mesta Turzovka privítal nových občanov narodených v roku 2017 1

Primátor mesta Turzovka privítal nových občanov narodených v roku 2017

Primátor JUDr. Ľubomír Golis, jeho zástupkyňa MUDr. Viera Belková a poslankyňa PaedDr. Eleonóra Nekorancová privítali 30. mája 2018 v Kultúrnom dome R. Jašíka deti narodené v roku 2017. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:

Našiel sa priestor pre výcvik psov

Nedávno zo starého škvarového ihriska v Závodí nákladné autá niekoľko dní odvážali odpad z bývalej hracej plochy. Vozidlá Mestského podniku služieb a firmy Saxon vyviezli celkom 1078 ton stavebnej sute, zeminy a betónového odpadu. Na vyčistenej časti ihriska budú miestni kynológovia cvičiť a vychovávať svojich štvornohých priateľov. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:
#

Deň detí plný zážitkov

Organizácie riadené Mestom Turzovka pripravili v piatok 1. júna 2018 na Deň detí - deň bohatý na zážitky. celý text

ostatné | 13. 6. 2018 | Autor:
Trhacia mapu regiónu 1

Trhacia mapu regiónu

Všetky atraktivity regiónu, ktoré môžu byť z pohľadu návštevníka zaujímavé celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:
Mesto Turzovka dáva do pozornosti

Mesto Turzovka dáva do pozornosti

všetkým fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorí podnikajú na území mesta, že je platné nové všeobecne záväzné nariadenie č.1/2018, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor:

Tlačové komuniké primátora Mesta Turzovka

Výstavba Strediska triedeného zberu a kompostárne pre Horné Kysuce celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor:
Zmena cestovného poriadku!! 1

Zmena cestovného poriadku!!

Od 1. júna 2018 (piatok) celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor:

Nová parkovacia plocha v Hlinenom

Na nevyužitej mestskej ploche v mestskej časti Turzovka -Hlinenom, pri potoku bola vybudovaná nová odstavná plocha pre parkovanie osobným automobilov. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
Pocta M.R. Štefánikovi 1

Pocta M.R. Štefánikovi

Veriť, milovať, pracovať celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
#

Vynovenú a zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu vysvätil Otec biskup Mons. František Rábek

- Keď sme pred desiatkami rokov začali hasičskú zbrojnicu, začínali sme ako sa hovorí „na kolene“. Ten dal pár tehál, iný zas rúru a podobne...- spomína pamätník Ladislav Dlhopolček celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
Turzovka -  Bela 4:1 (2:1) 1

Turzovka - Bela 4:1 (2:1)

Turzovka piata v tabuľke celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
Na horu Živčáková prišlo vyše 3000 veriacich 1

Na horu Živčáková prišlo vyše 3000 veriacich

8. mája 2018 sa konala jarná púť na Živčákovú, kde bola v kostole Panny Márie Matky Cirkvi svätá omša, ktorú celebroval biskup Tomáš Galis. Na púť prišlo vyše 3 tisíc pútnikov. Medzi nimi bol aj poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár a zástupcovia okolitých obcí. Vedenie mesta zastupovala zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Z neplánovaného Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa mesta do projektov financovaných z mimorozpočtových zdrojov celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Blíži sa Turzovské leto

Vo štvrtok 3.5.2018 sa v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Turzovke konalo stretnutie usporiadateľov Turzovského leta 2018 a 47. ročníka Beskydských slávností. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Radka Machovčáková
#

Dôstojná oslava Dňa matiek

Mesto Turzovka spoločne s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Turzovke so Základnou umeleckou školou a Centrom voľného času pripravili v nedeľu 13.mája v Kultúrnom dome Rudolfa Jašíka kyticu kultúrnych zážitkov mamičkám, babičkám, rodičom i tetám. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Práce na cintoríne napredujú

V uplynulých týždňoch pokračovali práce na dokončení 3.etapy rozšírenia hrobových miest na cintoríne v mestskej časti Turzovka Hlinené, kde bude vybudovaných takmer 200 hrobových miest. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Ing. Ján Červeník
#

Oslavy 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch

Uplynulý víkend 4.a 5.mája 2018 bol pre turzovských hasičov výnimočný. Nebolo to však len tradičnými oslavami svätého Floriána, ale hlavne oslavou 140. výročia prvej zmienky o turzovských hasičoch. Zablahoželať svojim kolegom prišli spriatelené hasičské zbory, nielen zo Slovenska, ale i Čiech. Slávnosť taktiež poctili svojou návštevou vzácni hostia z ústredných a územných orgánov DPO SR, primátor mesta, jeho zástupkyňa a poslanci mestského zastupiteľstva. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Aktivity v materskej škole

Materská škola Turzovka – Šarky 463 je rozpočtovou organizáciou Mesta Turzovka s právnou subjektivitou. Zriaďovateľ je Mesto Turzovka. Našu školu navštevuje 184 detí. celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor: Mária Giertlová, riaditeľka MŠ

Schválenie dotácie pre deti z DFS Bukovinka

Centrum voľného času touto cestou ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta za poskytnutie dotácie pre DFS Bukovinka. Dotácia je účelovo viazaná na obstaranie krojového oblečenia a súčasti krojov. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Mgr. Anna Veselková, riaditeľka CVČ Turzovka
#

Mesto opeknelo zeleňou a trávnaté plochy treba upravovať

Ostatné aprílové dni doslova prebudili prírodu. Mierny dážď a mimoriadne teplé dni zapríčinili, že naše mesto sa príjemne zazelenalo. Zlatý dážď osvietil parčíky a verejné priestranstvá. Rozpúčali sa lipy, briezky a dokonca i orgován. celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:

Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Vlani mesto hospodárilo s prebytkom 437 078 eur celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 3
posledná