Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 9
posledná

pečať

HISTORICKÁ PEČAŤ TURZOVKY Z ROKU 1712

V tomto roku si pripomíname 310. výročie obnovy pečate obce Turzovka. celý text

ostatné | 5. 1. 2022 | Autor:

Svetový deň diabetu – 14. november

Diabetes mellitus – cukrovka je chronické metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi – hyperglykémiou (hodnota glukózy v krvi nalačno viac ako 7,00 mmol/l), ktoré časom vedie k vážnemu poškodeniu srdca, ciev, očí, obličiek a nervov. celý text

ostatné | 10. 11. 2021 | Autor:

Aj pri návšteve cintorína myslite na životné prostredie

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a po ňom Pamiatka zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky. Počas týchto dní prichádza na cintorín viac ľudí ako zvyčajne. celý text

ostatné | 25. 10. 2021 | Autor:
ocenenie

Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť. Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 6. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť. celý text

ostatné | 13. 10. 2021 | Autor:

Dôchodok z Českej republiky

Česká správa sociálneho zabezpečenia oznamuje svojím klientom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že tlačivá "Potvrdenie o žití" nie je potrebné osvedčovať na úrade. celý text

ostatné | 6. 10. 2021 | Autor:
kytica

Vážení seniori, prišla jeseň a s ňou i mesiac október, ktorý je oslavou úcty k starším.

V tomto mesiaci si viac ako inokedy uvedomujeme, aké dôležité miesto v našom živote, máte vy - skôr narodení. Odovzdávate nám svoje skúsenosti, životné múdrosti, pomáhate nám a my cítime vašu lásku a podporu. celý text

ostatné | 4. 10. 2021 | Autor:

Svetový deň duševného zdravia - 10. október

S cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o duševnom zdraví a zmobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie 10. október za Svetový deň duševného zdravia. celý text

ostatné | 4. 10. 2021 | Autor:
Mačka

K chovu mačiek pristupujte zodpovedne

Mesto Turzovka žiada občanov, aby k chovu mačiek v našom meste pristupovali zodpovedne, nakoľko v ostatnom období sa ich počet zvýšil. celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca

Ruší opatrenia o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. celý text

ostatné | 24. 9. 2021 | Autor:

29. september

Svetový deň srdca celý text

ostatné | 24. 9. 2021 | Autor:

21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa klinicky prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor:

Dotazník "Komunitné plánovanie sociálnych služieb v meste Turzovka 2022-2026"

Vážení obyvatelia mesta Turzovka,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka zameraného na oblasť sociálnych služieb v našom meste. Váš názor je pre nás veľmi cenný. celý text

ostatné | 3. 9. 2021 | Autor:
#

Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026

V kontexte s končiacou platnosťou Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Turzovka pre roky 2017-2022 samospráva mesta v tomto období pristúpila k zabezpečeniu spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Turzovka pre roky 2022-2026. celý text

ostatné | 11. 8. 2021 | Autor:
Kntajner na olej

Nádoby na olej a tuky pribudli aj v mestských častiach

V centre mesta ešte na jar pribudli 3 zberné nádoby určené na triedenie kuchynského oleja. A to na pri bytovom dome 398 blízko potravín Alfa, pri bytovom dome 392 vedľa bývalého detského hradu a pri materskej škole na stojisku polopodzemných kontajnerov medzi bytovými domami 425 a 424. celý text

ostatné | 3. 8. 2021 | Autor:

Zvýšme pozornosť počas leta a chráňme sa pred požiarmi...

Naše územie zasiahlo v ostatných dňoch teplé ba až horúce počasie, pri ktorom narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru najmä v prírodnom prostredí. celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:

Zmena v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.
Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu.
celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:
voda

Nezabúdajte na pitný režim!

Voda tvorí v organizme prostredie a optimálne podmienky pre množstvo chemických a biochemických procesov, podieľa sa na distribúcii živín, minerálnych látok, vitamínov, hormónov, aj na vylučovaní škodlivín a nestrávenej potravy. celý text

ostatné | 7. 7. 2021 | Autor:
Poplatky za odpad

Za triedený odpad občan neplatí.

Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov občan neplatí!
Zodpovedajú zaň výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.
celý text

ostatné | 30. 6. 2021 | Autor:

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi - 26. jún

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi, so zámerom zvýšiť povedomie o závažnom probléme, ktorý nelegálne drogy pre spoločnosť predstavujú. celý text

ostatné | 24. 6. 2021 | Autor:

Nástrahy slnenia

Začína nám opäť obdobie dovoleniek a horúcich slnečných dní, kedy trávime viac času vonku a na slnku. Stará známa pravda síce hovorí, že kam nechodí slnko chodí lekár, ale všetko treba s mierou, pretože práve miera slnenia rozhoduje o jeho pozitívnom či negatívnom účinku. celý text

ostatné | 22. 6. 2021 | Autor:
Certifikát

Mesto získalo certifikát za triedený zber

Mesto Turzovka získalo v uplynulých dňoch od zmluvne zabezpečenej organizácie zodpovednosti výrobcov spoločnosti ENVI – PAK certifikát za rok 2020. celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor:
Očkovanie

Najúčinnejším prostriedkom pre boj s vírusom COVID–19 je očkovanie.

Historické i vedecké fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus vieme najefektívnejšie poraziť bezpečnou a účinnou vakcínou.
Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje nielen ochranu jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu celej spoločnosti. celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor:

Svetový deň bez tabaku 2021

31.5.2021 celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor:
očkovanie

Význam očkovania pre potlačenie ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-Cov-2 a jeho mutácií

Už viac ako rok prebieha pandémia ochorenia COVID-19, ktorá ohrozuje zdravie a životy populácie na celej planéte. celý text

ostatné | 11. 5. 2021 | Autor:
sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Asistované sčítanie obyvateľov od 01.04.2021 - 31.10.2021

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období celý text

ostatné | 27. 4. 2021 | Autor:

Chov psa prináša nielen radosť ale i povinnosti

Mať doma psa nepredstavuje len príjemný koníček, či zábavu ale vyžaduje aj
zodpovednosť za jeho správanie. S tým je spojený aj dlhodobý problém znečisťovania
verejných priestranstiev. celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor:

Sčítanie obyvateľstva má za sebou jednu z najdôležitejších etáp – samosčítanie.

Prebiehalo v období od 15.februára do 31.marca 2021. celý text

ostatné | 9. 4. 2021 | Autor:

Nové opatrenie vlády platné od 3.marca 2021

Vláda SR na svojom zasadnutí 28. februára 2021sa zhodla na opätovnom sprísnení pravidiel celý text

ostatné | 9. 3. 2021 | Autor:
#

V Turzovke sa sčítala už viac ako polovica občanov

Ako sme už informovali od 15. februára do 31. marca prebieha elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky. Je plne elektronické, bezpečné a pohodlné. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor:
#

Občania nad 60 rokov dostali od samosprávy respirátory

Je to už rok, odkedy sa na Slovensku objavil prvý prípad ochorenia COVID- 19. Odvtedy pribudlo viac ako 300 tisíc pozitívne testovaných. celý text

ostatné | 8. 3. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 9
posledná