Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - 21. september - Svetový deň Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa klinicky prejavuje ako demencia s plynulým zhoršovaním poznávacích a sociálnych schopností.

Začína nenápadne, pozvoľna a rozvíja sa niekoľko rokov. Ide o najčastejšiu formu demencie – podľa štatistík trpí demenciou Alzheimerovho typu 47 miliónov ľudí, z toho viac ako 7 miliónov prípadov sa vyskytuje v Európe. Výskyt na Slovensku sa odhaduje asi na 60 000 prípadov. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1994 vyhlásila 21. september za Svetový deň Alzheimerovej choroby s cieľom poukázať na hrozby tejto demencie.

Alzheimerova choroba postihuje predovšetkým časti mozgu, dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. O demencii hovoríme, ak je pamäť a rozumové schopnosti narušené do takej miery, že človek nie je schopný bez pomoci zvládať každodenné situácie. V počiatočných štádiách choroby možno príznaky prehliadnuť, často ich človek pripisuje únave, stresu, depresii alebo strate chuti do života. Čo si teda treba všímať?

  • zhoršovanie pamäti – ide o prvotný príznak ochorenia, pri ktorom je narušená schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života,
  • zmätenosť,
  • zmeny nálad v krátkych časových intervaloch,
  • zhoršenie orientácie v čase a priestore, postupne nemusí spoznávať známe osoby, známe miesta, nevie aký je deň, mesiac,
  • časté opakovanie viet, ťažkosti s rečou, zabúdanie slov a ich nahradzovanie neprimeranými výrazmi,
  • umiestňovanie predmetov na nesprávne miesta,
  • strata iniciatívy.

V pokročilom štádiu sa pamäť úplne stráca, môže sa pridružiť aj strata komunikácie, postihnutý prestáva chodiť, vykonávať bežné činnosti, je inkontinentný, zhoršuje sa prehĺtanie a je potrebné nasadiť umelú výživu. Alzheimerova choroba má rozličný priebeh i dobu prežívania.

Presná príčina vzniku nie je doposiaľ známa, existuje však niekoľko rizikových faktorov, ktoré sa môžu uplatňovať pri vzniku Alzheimerovej choroby: genetická predispozícia (výskyt u rodinných príslušníkov), vek (výskyt stúpa s pribúdajúcim vekom), ženské pohlavie, úrazy hlavy (najmä ak došlo k strate vedomia), nižší počet rokov vzdelávania, nedostatok pohybu, fajčenie, hypertenzia, vysoká hladina cholesterolu či znížená funkcia štítnej žľazy.

V súčasnosti nie je k dispozícii žiadny účinný liek, ktorý by toto ochorenie vyliečil. Čím skôr sa rozpozná a zaháji liečba, tým väčšia je šanca na zmiernenie jej priebehu (zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života postihnutých). Dôležitou súčasťou liečby je aktivizácia chorého (čítanie, lúštenie krížoviek, hranie logických či pamäťových hier a pod.), čo dopomôže k zmierneniu rozvoja ochorenia. Najúčinnejším spôsobom ako predchádzať Alzheimerovej chorobe je prevencia. Riziko vzniku demencie môže ovplyvniť aj zdravý životný štýl - v strave prijímajte dostatok ovocia, zeleniny, rýb, orechov (vysoký obsah omega-3 mastných kyselín) a počas dňa si doprajte dostatok pohybu ale i odpočinku a spánku. Rovnako sa v prevencii uplatňuje aj duševná pohoda, pozitívny prístup k životu a stály tréning mozgu a pamäti (lúštenie krížoviek, osemsmeroviek, sudoku, skladanie puzzle, logické a pamäťové hry, hry na pozornosť, a pod.).

(Zdroj: www.alzheimer.sk, www.uvzsr.sk)

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Dátum vloženia: 16. 9. 2021 7:14
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 9. 2021 7:15