Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - 9.9. 2022 Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme 1


Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

9.9. si každoročne pripomíname Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o škodlivosti konzumácie alkoholu a jeho negatívnych účinkoch na nenarodený plod v období tehotenstv

Čo je fetálny alkoholový syndróm (FAS)? Ide o súbor telesných a mentálnych vývinových vád plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholu počas tehotenstva. Prvý medzinárodný deň bol slávený 9. 9. 1999 preto, aby si svet pamätal, že počas deviatich mesiacov tehotenstva by sa žena mala zdržať konzumácie alkoholu. Účinok alkoholu na plod sa mení v závislosti od množstva alkoholu a od stupňa tehotenstva. Predpokladá sa, že nie je rozdiel v tom, v akej forme žena alkohol konzumuje, či je to pivo, víno alebo tvrdý alkohol. Vždy je dôležité len množstvo a frekvencia pitia alkoholických nápojov.

Ak žena pije alkohol počas tehotenstva, alkohol prechádza placentou a krvným obehom sa dostáva do plodu a ku všetkým vyvíjajúcim sa orgánom, ktoré sú v tomto období citlivejšie, preto môže dôjsť k ich poškodeniu. Najviac citlivý na účinok alkoholu je mozog. Mozog dieťaťa sa vyvíja počas celého tehotenstva, preto aj malé množstvo alkoholu môže ovplyvniť jeho vývoj. Koncentrácia alkoholu v krvi plodu je rovnaká ako v krvi matky.  Avšak plod nemá vyvinuté enzymatické systémy na spracovanie alkoholu, je nezrelý, preto nedokáže odbúrať alkohol tak ako matka. Vysoké hodnoty alkoholu pretrvávajú v krvi plodu viac ako 24 hodín.

Prečo pijú ženy alkohol počas tehotenstva?

-     netušia, že sú tehotné, veľa tehotenstiev je neplánovaných, väčšina žien však po zistení, že čakajú dieťa, alkohol prestane piť,

-     nevedia o rozsahu poškodení, ktoré môže spôsobiť alkohol plodu, alebo riziká podceňujú, pretože poznajú ženy, ktoré v tehotenstve pili a majú zdravé deti,

-     užívanie alkoholu je v ich sociálnej skupine normou a jeho odmietanie môže byť obťažné,

-     pitím sa snažia zvládnuť náročné životné situácie -  násilie, depresívne stavy, zlú existenčnú situáciu a pod.

K najčastejším komplikáciám FAS patrí: spontánny potrat a množstvo zdravotných ťažkostí známych ako poruchy fetálneho alkoholového spektra, ako sú abnormálne črty tváre, problémy s rastom a centrálnym nervovým systémom. Príznaky pri narodení nemusia byť konečné, niektoré sa objavia a zvýrazňujú až v neskoršom veku: môže dochádzať k problémom s učením, pamäťou, pozornosťou, komunikáciou, zrakom alebo sluchom alebo kombináciu viacerých spomínaných problémov.

V našom regióne prebieha táto edukačná kampaň formou prezentácií a skupinových besied najmä pre dievčatá a ženy vo veku 15 – 35 rokov. Tieto besedy sú zamerané na podanie informácií o škodlivom účinku alkoholu na plod, ale aj na celý organizmus človeka. Je potrebné neustále zdôrazňovať, že neexistuje bezpečný čas, typ a ani množstvo alkoholu, ktoré by mohla žena vypiť počas tehotenstva. V prípade záujmu o tieto besedy kontaktujte odborné pracovníčky Oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci na tel. č. 041/430 26 18.

Pitie alkoholu v tehotenstve môže viesť k poškodeniu dieťaťa, čím viac žena pije, tým je riziko poškodenia vyššie. Keďže každá žena túži mať zdravé dieťa a chce ho chrániť, treba myslieť na to, že poškodeniu plodu v období tehotenstva sa dá vyhnúť len úplnou abstinenciou od alkoholických a iných návykových látok.

 

 

Zdroj:

ÚVZ SR

WHO

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Dátum vloženia: 7. 9. 2022 8:43
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 9. 2022 8:47