Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Európsky imunizačný týždeň

Plagát

V roku 2022 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) opätovne spustila už 17. kampaň Európsky imunizačný týždeň (EIW). EIW je zameraný na prevenciu pred infekčnými ochoreniami, ktoré sú preventabilné očkovaním. Slogan pre 17. ročník EIW je „Dlhý život pre všetkých” (Long Life for All).

Kampaň prebieha od 24. do 30. apríla 2022.

Kampaň je zameraná na zdôraznenie potreby k spravodlivej dostupnosti k očkovacím látkam pre všetkých, s cieľom predĺženia života prežitého v zdraví.

Cieľom kampane je zvýšiť zaočkovanosť prostredníctvom zvyšovania povedomia                o potrebe a práve každého dieťaťa byť chránené pred chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Kampaň bola prvýkrát zavedená malým počtom krajín v roku 2005. Od svojej počiatočnej realizácie sa stala jednou z najviditeľnejších kampaní               v oblasti verejného zdravia. Všetky krajiny európskeho regiónu sú pozvané, aby sa zúčastnili a prispeli ku kampani zapojením inštitúcií verejného zdravia, odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, politikov a tvorcov rozhodnutí, ako aj rodičov a opatrovateľov. Kľúčové posolstvá o vakcínach sú šírené formou informačných kampaní, odborných diskusií, televíznych programov, vedeckých konferencií a mnohých ďalších aktivít.

Jedným z nákladovo najefektívnejších zdravotných opatrení je práve očkovanie, ktoré je základným kameňom nevyhnutným na dosiahnutie optimálneho zdravia pre všetkých a všade. Zabezpečenie zdravého života a podpora blahobytu pre všetkých                      v každom veku sú prioritami v regióne EU i na celom svete. Prostredníctvom zvyšovania povedomia o dôležitosti imunizácie majú realizované aktivity za cieľ zvýšiť zaočkovanosť. Vzhľadom k aktuálnej situácii  na Ukrajine je dôležitosť univerzálneho prístupu                k vakcínam jasnejšia ako kedykoľvek predtým. Prebiehajúca vojna prerušila v krajine imunizačné služby, čo znamená, že deti, ktoré utiekli z krajiny budú potrebovať prístup               k bežným detským vakcínam. K prioritným očkovaniam patrí napr. očkovanie proti záškrtu, čiernemu kašľu, poliomyelitíde, osýpkam a odporúčané je očkovanie aj proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam, chrípke, tuberkulóze, hepatitíde a podobne.

Fakty o vakcínach:

Zachraňujú životy od roku 1798, kedy imunizácia proti kiahňam dala každému spravodlivú šancu na život proti smrteľnej chorobe.

➢ Sú jednou z najvplyvnejších vedeckých inovácií, ktoré pomáhajú chrániť generáciu po generácii pred infekčnými chorobami.

➢ Udržiavajú od roku 2002 európsky región bez detskej obrny.

Eliminovali endemické šírenie osýpok a ružienky v 29 z 53 krajín.

Zamedzili výskytu ohnísk záškrtu v európskom regióne od začiatku 90. rokov                 20. storočia.

➢ V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID-19 bolo v európskom regióne zaočkovaných viac ako 600 miliónov ľudí, čím sa zachránilo nespočetné množstvo životov.

➢ Štúdia WHO/Europe a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odhaduje, že 470 000 životov bolo zachránených u ľudí vo veku 60 rokov a viac rokov počas prvých 11 mesiacov zavedenia očkovania proti СOVID-19 v 33 krajinách v celom  európskom regióne.

➢ Vakcíny na prevenciu kedysi bežných ochorení (osýpky, hnačkové ochorenia) umožňujú deťom po celom svete prežiť dlhší a plnohodnotnejší život.

Vďaka vakcínam sa rodičia nemusia obávať, že ich deti budú trpieť infekčným ochorením typickým pre minulé generácie.

 

Faktom je, že:

✗  Klesla zaočkovanosť detí v európskych krajinách.

✗  Je dôležité, aby deti, ktoré vynechali očkovaciu dávku, pokračovali v očkovaní podľa plánu s cieľom predísť prepuknutiu infekčných ochorení, ktoré môžu viesť k úmrtiu.

✗  Je potrebné, aby aj migranti a utečenci mali  prístup k očkovacím látkam pre  zamedzenie šírenia infekčných ochorení v krajinách, v ktorých sa nachádzajú.

 

Očkovacie látky nám dávajú nádej a zároveň poskytujú príležitosť pre plnohodnejší život nás všetkých.

Hodnotu očkovacích látok nie je možné merať počtom podaných dávok ale tým, že vďaka ním môžme žiť náš život dlhšie a v zdraví.

 

Zdroj: WHO        

Pripravilo: Oddelenie epidemiológie RÚVZ so sídlom v Čadci

Prílohy

Informácie

V roku 2022 Svetová zdravotnícka organizácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,83 kB
Dátum vloženia: 25. 4. 2022 10:46
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2022 10:57