Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026

Komunitný plán sociálnych služieb 2021-2026

V kontexte s končiacou platnosťou Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Turzovka pre roky 2017-2022 samospráva mesta v tomto období pristúpila k zabezpečeniu spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Turzovka pre roky 2022-2026.

Na základe uvedeného sa dňa 09.08.2021 na pôde Mestského úradu v Turzovke uskutočnilo pod záštitou primátora mesta JUDr. Ľubomíra Golisa úvodné pracovné stretnutie  spolu so spracovateľom strategického dokumentu, zástupcami  neziskovej mimovládnej organizácie Social-academy, n.o. PhDr. Zuzanou Brňakovou a PhDr. Martinom Brňakom, PhD. Na pracovné stretnutie boli prizvaní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí sociálnu službu poskytujú na území mesta, ako aj samotní prijímatelia sociálnych služieb. Pozvanie prijali aj zástupcovia Domu sv. Jozefa – centra pre deti a rodinu v Turzovke.  Na úvodnom stretnutí boli odprezentované - sociálno-demografická analýza mesta Turzovka a analýza sociálnych služieb v meste.

Nakoľko komunitné plánovanie je otvorený proces zisťovania potrieb občanov, zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb, samospráva mesta dáva do pozornosti svojim občanom, že v nasledujúcej etape /mesiac september 2021/ komunitného plánovania sa pripravuje spracovanie dotazníka s jeho následnou distribúciou, realizáciou prieskumu a analýzou dotazníka. Počas tejto etapy budú mať občania Mesta Turzovka možnosť participovať na tomto dôležitom dokumente.

Poznať potreby a záujmy obyvateľov mesta je pre samosprávu v súvislosti s tvorbou komunitného plánu sociálnych služieb veľmi dôležité, nakoľko cieľom tohto strategického dokumentu je načrtnúť poskytovanie sociálnych služieb tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a komunitný plán sociálnych služieb bol v súlade s miestnymi špecifikami a legislatívnym rámcom.

Dátum vloženia: 11. 8. 2021 10:53
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 8. 2021 10:56