Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - LOKAČNÁ LISTINA TURZOVKY Z ROKU 1602

lokačná listina

Dňa 21. februára uplynulo 420 rokov od udelenia lokačnej listiny a zakladacieho privilégia Turzovky grófom JURAJOM TURZOM, uhorským palatínom a majiteľom Bytčianskeho panstva. Túto listinu môžeme nazvať aj „rodným listom“ Turzovky.

Juraj Turzo prostredníctvom tejto listiny (privilégia) oslobodil škultéta (prvého richtára) Adama Boneca a 40 valašských osadníkov od platenia daní a prác na 12 rokov a nariaďuje im, aby vystavali dedinu na vyklčovaných územiach a lúkach. Taktiež im prikázal, aby čo najskôr postavili kostol a faru. Listina sa nazýva lokačnou preto, lebo sa tu vymedzuje územie, na ktorom bola Turzovka založená. Môžeme ju nazvať aj metačnou listinou (méta = hranica), pretože sa v nej spomínajú hranice chotára Turzovky. Turzovka bola založená na území zvanom DLHOPOĽSKÉ MARKOVÉ LÚKY (Dluhopoliensis Markowe Luky) a tiež pri rieke Kysuca (Kyszucza).

Listina bola vydaná 21. februára roku Pána 1602 na zámku v Bytči. Jej originál je uložený v Maďarskom národnom archíve v Budapešti, odpis sa nachádza v Štátnom archíve v Žiline so sídlom v Bytči a jej faksimile sa nachádzajú na Mestskom úrade v Turzovke (viď obrázok). Vyhotovená je v latinskom jazyku humanistickým kaligrafickým typom písma. Prvý riadok intitulácie (titulatúry Juraja Turza) je vyhotovený humanistickou majuskulou, samotný text listiny humanistickou polokurzívou. Písacou látkou je pergamen. Rozmery listiny sú 40,5 x 31 cm. Spečatená je pritlačenou pečaťou s clonou, pečať je značne poškodená. Na listine sa nachádza aj podpis Juraja Turza.

Na dorzálnej strane listiny sa nachádza regest (krátky obsah listiny) a signatúra uloženia. Zároveň tu nájdeme aj poznámky o tom, kedy do Turzovky prichádzali jej prví osadníci aj s výmerom usadlosti, ktorú zaujali.

Keďže celé znenie listiny je veľmi dlhé, uvádzame na tomto mieste aspoň jej úvodnú časť v slovenskom preklade:

MY JURAJ TURZO Z BETLANOVIEC, slobodný barón a tiež pán hradov Orava, Lietava, Hričov a Bytča, večný župan Oravskej stolice, veliteľ preddunajskej časti Uhorského kráľovstva a tiež kapitán Novozámockej pevnosti, hlavný kráľovský pohárnik a radca svätého cisárskeho a kráľovského veličenstva, atď. Pamäti odporúčame znením prítomnej listiny, oznamujúc všetkým, ktorým je to užitočné, že my sme rozvážnych a zaťažených rôznymi ťarchami a prácami, opatrných ADAMA BONECA, slobodného škultéta ako aj štyridsiatich valašských osadníkov, s výnimkou susedných želiarov, totiž v našej založenej dedine nedávno nazvanej TURZOVKA (THURZOFALWA), na našich vlastných územiach nazývaných DLHOPOĽSKÉ MARKOVÉ LÚKY (Dluhopoliensis Markowe Luky) a tiež ležiacich pri rieke KYSUCA (Kyszucza), všetko vybudované patriace k nášmu spomenutému hradu Bytča v tejto Trenčianskej stolici, sa zdržiavajúcich, ktorí aj ako tíže na nových vyklčovaných územiach a lúkach vykonali aj postavenie spomenutej dediny a nasledovne tiež budú povinní vykonávať, týchže od zvyčajných prác, poplatkov a akýchkoľvek každoročných nám odovzdávaných daní, ktoré naozaj nech majú na osoh k začatému dielu, nariadili uľaviť a oslobodiť.


Autor textu a prekladu: Mgr. Miroslav Baranek, archivár

Dátum vloženia: 22. 2. 2022 11:20
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 2. 2022 14:50