Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Mesto získalo certifikát za triedený zber

Certifikát

Mesto Turzovka získalo v uplynulých dňoch od zmluvne zabezpečenej organizácie zodpovednosti výrobcov spoločnosti ENVI – PAK certifikát za rok 2020.

 Spoločnosť v ňom potvrdzuje, že Turzovčania vyzbierali  v minulom roku celkom 322 949 kg triedeného komunálneho odpadu. Tento odpad bol ďalej recyklovaný a neskončil na skládke. Vďaka  tomuto triedenému zberu mesto Turzovka, ako súčasť systému ENVI- PAK prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov v objeme 70 545 000 kg C02.  Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 6522-krát obišlo zemeguľu. (Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych organizácií zodpovednosti výrobcov).

„Množstvo vytriedeného a zhodnoteného odpadu našťastie každým rokom rastie. Ďakujem všetkým uvedomelým a zodpovedným občanom, ktorí odpad triedia. Aj tým dokazujú ako im záleží na prostredí v ktorom žijú oni a ich deti,“  povedal primátor JUDr. Ľubomír Golis. 

Ostáva presvedčiť aj tých, ktorí ešte neseparujú, že len dôsledné triedenie znižuje celkové množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládke, čo má veľký význam nielen pre ekológiu ale aj ekonomiku.

 

Certifikát

Dátum vloženia: 7. 6. 2021 14:05
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2021 14:09