Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Primátor JUDr. Ľubomír Golis: snažíme sa realizovať projekty cezhraničnej spolupráce

Finalizujeme projekt ,,Szlak Sakrlany Kęty – Turzovka,, - ,,Sakrálny chodník Kęty – Turzovka„

Spoločný projekt ,,Szlak sakralny – Kęty – Turzovka“ realizovala samospráva mesta od apríla 2017 do konca decembra 2017. Vedúcim partnerom projektu je partnerské mesto Kęty z Poľskej republiky. Zámerom projektu bolo vytvorenie nového turistického produktu, ktorým je sakrálny chodník v Gmine Kęty a v meste Turzovka. Cezhraničná spolupráca v oblasti propagácie a vytvorenie turistického produktu má za cieľ využívanie turistického potenciálu a vytvorenie nových možností využitia cestovného ruchu.

Súčasťou projektu bola inventarizácia kultúrneho dedičstva a popísanie sakrálnych objektov v meste Turzovka, rekonštrukcia sakrálnych objektov: Kaplnka Panny Márie Ustavičnej pomoci u Okuliarov v centre mesta Turzovky, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej v Predmieri a Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie U Blažkov v Hlinenom vrátane rekonštrukcie  prístupovej cesty. Súčasťou aktivity bolo označenie turistického chodníka v počte 6 informačných tabúľ s informáciami o trase. Ďalšou aktivitou bolo spracovanie a vydanie propagačného materiálu s informáciami o sakrálnych pamiatkach, otvorenie sakrálneho chodníka, ktoré sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Turzovke 15.12. 2017 s prezentáciou projektu pre verejnosť, ako aj kultúrne podujatie Dni poľskej kultúry, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2017. Toto 2 - dňové podujatie bolo zamerané na výmenu a spoznanie svojich tradícií, remesiel, ľudovej slovesnosti a zvykoslovia. Podujatie sa tešilo veľkej obľube u verejnosti a už dnes sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude pokračovaním nášho spoločného projektu. 

loga

Dátum vloženia: 14. 2. 2018 16:04
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2018 16:05
Autor: Mgr. Lenka Kubíková