Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Príprava opravy schodov k základnej škole

Schody do základnej školy Bukovina sú už dlhšie obdobie v zlom stave. Samospráva mesta preto pristúpila k vyriešeniu tohto problému.

„V roku 2017 sme vysporiadali pozemky pod schodmi, ktoré sú už v súčasnosti vo vlastníctva mesta Turzovka.
Je spracovaný geometrický, výškopisný ako aj polohopisný plán existujúcich schodov. Spracovaná je  aj projektová dokumentácia,“ povedal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.

Novovytvorené schody budú tvorené betónovými palisádami, nášľapná vrstva stupňov a odpočívadiel bude tvorená  zámkovou dlažbou. Na bezpečnostný pohyb po schodoch je navrhnuté vonkajšie osvetlenie, zabudované v odpočívadlách. Estetický charakter celej stavby bude dopĺňať nerezové zábradlie, s prvkami drobnej architektúry,“ zdôraznil Ing. Ján Červeník, vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta.

Dátum vloženia: 17. 1. 2017 15:54
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2018 15:54