Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Projektový manažment mesta informuje

Mesto Turzovka rozvíja partnerskú medzinárodnú spoluprácu

O aktivitách projektového manežmentu sme už čiastočne informovali. Opäť sa snažíme podrobnejšie zoznámiť širokú verejnosť o našich snaženiach. 
Druhý realizovaný projekt ,,We are neighbors´´ z Vyšegradského fondu, bol zameraný na podporu vzájomných vzťahov prostredníctvom spoločného stretnutia a športových aktivít  samosprávnych jednotiek partnerských miest Frýdlant nad Ostravicí, mesta Turzovky a Gminy Porabka. Zaujímavé bolo stretnutie, ktoré porovnávalo fungovanie samospráv Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky prostredníctvom work shopu ,,Európa dnes a zajtra“. Ničím nezaostalo športové zápolenie zástupcov samospráv, ktoré sa odohralo v športovom areáli Turzovka. Ako vedľajší produkt mesto Turzovka získalo turistické mapy pre návštevníkov regiónu ako prvok podpory cestovného ruchu v prihraničnom regióne. 

Tretí úspešný projekt, ktorý bol schválený a je pred realizáciou má pomenovanie ,,Dziedzictwo historyczne Kęt i Turzovky´´–,, Historické dedičstvo Kęt a Turzovky´´, ktorého zámerom je posilnenie a zlepšenie propagácie cestovného ruchu prostredníctvom označenia historicky dôležitých a atraktívnych miest na území mesta Turzovky, vytvorenie turistického sprievodcu a vytvorenie virtuálneho turistického chodníka. Súčasťou projektu je obstaranie výstavných panelov do Mestského múzea Karola Točíka a aktivity zamerané na folklórne, kulinárske a remeselnícke tradície. 
Spoločným atribútom projektov je práca projektového manažmentu zabezpečovaného mestom Turzovka, podpora týchto procesov prostredníctvom eurofondov napomáhajúca prehlbovaniu partnerstva a vzájomnej spolupráce a najmä zázemie vedenia jednotlivých samospráv partnerských miest reprezentovaných primátormi a mestskými zastupiteľstvami. V budúcich číslach podrobne priblížime jednotlivé aktivity projektov.

Dátum vloženia: 8. 1. 2018 15:52
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2018 15:53
Autor: Ing. Marián Masnica, prednosta MsÚ