Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Svetový deň obezity 4. marec 2022

Obezita sa stáva celosvetovým problémom. Epidémia obezity predstavuje nie len estetický problém, ale najmä zdravotný.

.  Obezita sa považuje za jeden z významných rizikových faktorov srdcovo – cievnych, nádorových, ale i metabolických ochorení. Predstavuje závažný socioekonomický problém a považuje sa za nepriaznivý zdravotný stav, ktorý častokrát nie sme schopní zvládnuť sami. Nie je hanbou vyhľadať odborníka a požiadať o pomoc.

Obezita je definovaná ako nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku. Dochádza k nej, ak je energetický príjem vyšší ako jeho výdaj. Príčina býva multifaktoriálna, čiže ide o kombináciu nadmerného energetického príjmu, nesprávnych stravovacích návykov, nedostatku pohybu, môže byť tiež podmienená genetickou predispozíciou, psychickým vplyvom a pod. Zriedkavejšie ju môžu spôsobovať niektoré endokrinologické alebo psychické choroby.  Obezita vedie k zvýšeniu výskytu cukrovky až o 75 %, zvýšeného krvného tlaku o 50 % a srdcovo-cievnych chorôb o 33 %. V súčasnosti je známych viac ako 200 ochorení a komplikácií súvisiacich práve s obezitou.

Základným ukazovateľom nadhmotnosti a obezity je index BMI (Body Mass Index). Dokážeme si ho jednoducho vypočítať, keď svoju hmotnosť vydelíme výškou v m2 (čiže ak vážime 70 kg a  meriame 170 cm, výpočet bude vyzerať: 70/1,7 2 = 70/2,89=24,22 ). Hodnota BMI do 25 sa považuje za normálnu hmotnosť, hodnota 25 - 30 predstavuje nadhmotnosť a nad 30 obezitu. Už pri hodnote nad 25 by sme mali spozornieť a začať niečo robiť, aby sa táto hodnota nezvyšovala.

Častokrát si toto nebezpečenstvo ani neuvedomujeme, až keď nastanú komplikácie a začneme to pociťovať najmä na vlastnom zdraví, nehovoriac o psychickom diskomforte. Komplikácie, ktoré so sebou obezita prináša predstavujú zvýšený krvný tlak, metabolické, srdcovocievne a onkologické ochorenia, zvýšenú hladinu cholesterolu a tuku v krvi, stukovatenie pečene, ochorenia pohybového aparátu, kožné komplikácie, gynekologické ťažkosti, rôzne psychosomatické problémy a v súčasnosti tiež zvýšené riziko závažného priebehu ochorenia COVID – 19.

Základnou prevenciou nadhmostnosti a obezity je najmä celková zmena životného štýlu, ktoré predstavuje najmä úpravu stravovacích návykov doplnená zvýšením pohybovej aktivity, ktorá okrem iného ovplyvňuje aj psychickú pohodu. Pohybová aktivita by mala byť primeraná veku a tiež zdravotnému stavu. Za najvhodnejšiu sa považuje rýchla chôdza, prechádzky na čerstvom vzduchu, plávanie, bicyklovanie, či cvičenie s vlastnou váhou.

Prevencii nadhmotnosti a obezity sa venujú aj Poradne zdravia, ktoré sú zriadené na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, kde sa môžete objednať a nechať si zistiť spomínané rizikové faktory, či už hodnotu BMI, hladinu cukru, cholesterolu, krvného tlaku a pod. Aj v Čadci je zriadená táto Poradňa a môžete ju navštíviť po telefonickom dohovore na t.č. 041/430 26 18, kde dostanete aj ďalšie informácie.

Neváhajte a začnite robiť niečo pre svoje zdravie už dnes!

 

 

ZDROJ:

Program proti obezite

Wikipédia

ÚVZ SR

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

 

Dátum vloženia: 4. 3. 2022 20:04
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 3. 2022 20:06