Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Turzovka je opäť sídlom dekanátu

Prvé dni roka 2018 boli pre Turzovku významnými z dvoch dôvodov.

S účinnosťou od 1. januára 1968 bol dovtedajšej obci Stredoslovenským krajským národným výborom priznaný charakter mestského národného výboru a Turzovka sa stala mestom. V prvý deň roka si Turzovka pripomenula 50. výročie tohto významného aktu. Nemenej dôležitá bola aj súčasnosť. Od 1. januára 2018 sa Turzovka po 66 rokoch stala opätovne sídlom dekanátu, ktorý bol zriadený rozhodnutím žilinského diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa. Slávnostné vyhlásenie nového, presnejšie obnoveného dekanátu sa uskutočnilo v utorok, 2. januára za osobnej účasti Otca biskupa, riaditeľa Biskupského úradu (BÚ) Dr. Štefana Žideka, dekana čadčianskeho dekanátu Mons. ThDr. Ing. Ladislava Stromčeka, kňazov čadčianskeho i nového dekanátu a za hojnej účasti veriacich. Na úvod sv. omše, ktorú celebroval diecézny biskup, ho v Turzovke privítali predstavitelia mesta – primátor JUDr. Ľubomír Golis a jeho zástupkyňa MUDr. Viera Belková.

Po sv. prijímaní prečítal riaditeľ BÚ dekrét o zriadení nového dekanátu a biskup odovzdal menovací dekrét dekanovi, ktorým sa stal turzovský farár PhDr. Ján Vrbata. Nový dekan potom prijal aj erbovú listinu – erb dekanátu schválený Heraldickým registrom SR. Význam a obsah erbu prítomným stručne vysvetlil jeden z jeho navrhovateľov Ing. Mgr. Marek Sobola, PhD. Erb je tvorený štiepeným štítom, jeho pravé, modré pole tvorí symbol diecézy: zlatý, dvojitý tlapovitý kríž, v ľavom červenom poli sa nachádza symbol vychádzajúci z pečate pôvodného dekanátu – na knihe položený kalich a nad ním žiariaca hostia. To všetko v červeno-strieborno-zlatých farbách mesta a farnosti, aby sa tak upozornilo na sídlo dekanátu. Na záver omše nasledovali poďakovania biskupovi a novému dekanovi od zástupcov veriacich. Nový turzovský dekanát bude nadväzovať na viac než 80-ročnú tradíciu pôvodného dekanátu, ktorý mal v Turzovke sídlo v rokoch 1870 – 1952. Samozrejme už v štruktúrach Žilinskej diecézy a aj v upravenom územnom rozsahu. Dekanát Turzovka v súčasnosti tvorí sedem farností (Turzovka, Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká a Staškov) a duchovná správa na hore Živčáková

Dátum vloženia: 7. 2. 2018 15:58
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2018 15:58
Autor: PhDr. Drahomír Velička PhD.