Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Upravovať sa bude územný plán mesta

Občania môžu podávať žiadosti k jeho zmene

 

Dôležitým strategickým dokumentom každej obce či mesta je územný plán. Bez neho by ich  rozvoj bol  prakticky nemožný.

Územný plán možno nazvať aj mapou budúcnosti.  Zaznačené sú v ňom miesta, na ktorých by mali vyrásť nové rodinné či bytové domy, kde by mohol byť park, obchody, športoviská a podobne. Je to dôležitý dokument aj na získanie finančnej podpory na rozvojové procesy a poskytuje isté záruky pre investičné činnosti. Na podnet samosprávy ho vypracúvajú odborníci a jeho tvorba trvá pomerne dlhú dobu. Je spracovaný v grafickej a textovej podobe.

Územný plán mesta Turzovka – Zmeny a doplnky č. 3 bol schválený na konci roka 2017.

 „Budúci rok má mesto záujem uvedený dokument otvoriť a zapracovať aktuálne zmeny, preto prosíme občanov, aby nahlásili podnety a pripomienky k plánu na naše oddelenie,“  informovala referentka úseku výstavby a rozvoja mesta Ing. Dominika Straková.

Aktuálny územný plán je k nahliadnutiu na webovej stránke mesta a na úseku výstavby a rozvoja mesta.

Bližšie informácie získate na mestskom úrade, tel. číslo:  041/420 93 40 , 041/420 93 41, mobil: 0917 687 163 alebo e- maily: dominika.gracikova@turzovka.sk, jan.cervenik@turzovka.sk

Dátum vloženia: 9. 9. 2020 13:35
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 9. 2020 13:36