Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Z rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke

Poslanci schválili návrh rozpočtu na rok 2018

V stredu 13. decembra 2017 sa uskutočnilo dvanáste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke. Rokovanie viedol primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis. Poslanci prerokovali 22. bodový program zasadania. 
Medzi hlavné body rokovania patril i návrh rozpočtu mesta na rok 2018.Rozpočet mesta je základom finančného hospodárenia mesta. Návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ bol zostavený ako rozpočet vyrovnaný, v celkovom objeme 4 632 698 €,  bez výsledku hospodárenia za rok 2017.

Po vypracovaní záverečného účtu mesta za rok 2017 a vyčíslení prebytku hospodárenia, navrhne samospráva mesta realizáciu väčšiny investičných výdavkov. V celkovom objeme rozpočtu Mesta Turzovka sú zarhnuté i rozpočty rozpočtových organizácií a príspevky na činnosť príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka. Mesto Turzovka je zriaďovateľom štyroch rozpočtových organizácií, ktoré zabezpečujú proces výchovy a vzdelávania (ZŠ, MŠ, CVČ, KaSS) a dvoch príspevkových organizácií (MPS, KaSS). Predložený návrh rozpočtu na rok 2018 MsZ v Turzovke schválilo.

Dátum vloženia: 15. 12. 2017 15:47
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 3. 2018 15:47