Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Za triedený odpad občan neplatí.

Poplatky za odpad

Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov občan neplatí!
Zodpovedajú zaň výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

Občan platí poplatok  za komunálny odpad t. j  zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece),

drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad

z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

 

Pozrite si dôležité informácie, za čo občania platia,, čo je v poplatku zahrnuté a čo je pre občana zdarma.

Poplatky za odpad

Dátum vloženia: 30. 6. 2021 13:55
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2021 14:55