Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správy - Zariadenie pre seniorov Turzovka – Vyšný Koniec

Zariadenie pre  seniorov  Turzovka – Vyšný Koniec

predbežný záujem o sociálnu službu - informácia

Mesto Turzovka dokončuje výstavbu budovy Zariadenia sociálnych služieb Mesta Turzovka, v ktorom budú sústredené všetky sociálne služby mesta Turzovka.

Zariadenie sociálnych služieb bude technickým zázemím pre sociálne služby, ktoré už sú na území mesta poskytované - opatrovateľská služba, podporná sociálna služba Jedáleň, Denné centrum, ale aj pre sociálne služby, ktorých poskytovanie sa pripravuje – práčovňa, odľahčovacia služba,  prepravná služba a pobytová sociálna služba - zariadenie pre seniorov.

Celoročná, pobytová sociálna služba v zariadení pre seniorov bude poskytovaná pre 12 seniorov.  Zariadenie poskytne obyvateľom nový domov a zabezpečí komplexnú sociálnu, zdravotnú, kultúrnu aj duchovnú starostlivosť, budované je v mestskej časti Vyšný Koniec. Jeho cieľom je vytvoriť seniorom rodinné prostredie.  Obyvateľom budú poskytované všetky bežné činnosti ako je upratovanie, pranie, žehlenie, ale i záujmové činnosti, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia. Otvorenie zariadenia sa plánuje v mesiaci august 2022.  

Predbežní záujemcovia ( rodinní príslušníci ) sa viac informácii dozvedia na Mestskom úrade v Turzovke. V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zdravotná sestra, prípadne opatrovateľka /nutný vodičský preukaz sk. B sa môže informovať na  telefónnom  čísle 041/4209339.

Pokojnú  jeseň života môžu naši seniori prežiť práve tu.

Dátum vloženia: 2. 6. 2022 12:42
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2022 8:51