Turzovka - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Oznámenia stavebného úradu

Vyvesené: 3. 5. 2021 Dátum zvesenia: 19. 5. 2021

Správne konania

Zámery nakladania s majetkom mesta

Vyvesené: 4. 8. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Oznámenie o uložení zásielky

Vyvesené: 3. 5. 2021 Dátum zvesenia: 19. 5. 2021