Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Milan Šimák, nar. 1961

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovného adresáta. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Turzovka , na sekretariáte primátora a zástupcu primátora v lehote od dátumu vyvesenia po dobu zvesenia.

Dátum zvesenia: 16. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu