Turzovka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pavol Hlavačák, Turzovka - Výzva na zaplatenie urgencie

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky  a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie zásielky pre nasledovného adresáta. Zásielku si môžete vyzdvihnúť v budove MsÚ Turzovka , na sekretariáte primátora a zástupcu primátora v lehote od dátumu vyvesenia po dobu zvesenia.

Výzva na zaplatenie urgencie.pdf

Dátum zvesenia: 23. 12. 2022 Zodpovedá: Správce Webu