Obsah

Odvodňovanie pri železničnej trati na Vyšnom konci

Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka